ข่าว (News)

กระทรวงการคลังลดคาดการณ์การเติบโตปี 2564 เหลือ 2.3%

กรุงเทพฯ (NNT) – กระทรวงการคลังปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจ 2021 เป็นครั้งที่สองเป็น 2.3% จากการเติบโต 2.8% หลังพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสระลอกที่ 3 ในประเทศไทย เดือนนี้. กุลยา ตันติเตมิต อธิบดีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (อ.ส.ค.) กล่าวว่า กระทรวงได้ลดการคาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติลงเหลือเพียง 2 ล้านคนในปีนี้จาก 5 ล้านคนที่คาดการณ์ไว้เมื่อ 3 เดือนก่อน เธอกล่าวว่านักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะน้อยลงจะส่งผลกระทบค่อนข้างมาก เนื่องจากจะทำให้เงินท่องเที่ยวลดลงเหลือเพียง 95 พันล้านบาทจาก 260 ประมาณการเดิมพันล้านบาท การระบาดครั้งล่าสุดทำให้พบผู้ป่วยทั้งหมดครึ่งหนึ่งในเดือนนี้เพียงเดือนเดียว และเกิดขึ้นในขณะที่ประเทศกำลังเตรียมที่จะเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติในวงกว้างมากขึ้น เนื่องจากการฉีดวัคซีนทั่วโลกเพิ่มขึ้น อธิบดีกล่าวว่าการฉีดวัคซีนในประเทศและต่างประเทศสามารถให้การสนับสนุนได้บ้าง การกระจายวัคซีนมีความสำคัญมาก เนื่องจากจะส่งผลดีต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระทรวงการคลังยังคาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวในช่วงไตรมาสที่สามหรือต้นไตรมาสที่สี่ ข้อมูลและที่มาผู้รายงาน : ปปมน อารยสุขสวัสดิ์ ผู้เขียน : ปภมณ อัรยสุขสวัสดิ์ สำนักข่าวแห่งชาติ & ประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button