สุขภาพ (Health)

โรงพยาบาลรั้งการขาดแคลนพนักงานเนื่องจาก Vax Mandates

ผู้บริหารโรงพยาบาลเจ็ดใน 10 คนรับทราบถึงความจำเป็นในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร โรงพยาบาลเตรียมพร้อมสำหรับการขาดแคลนบุคลากรอันเนื่องมาจากข้อบังคับด้านวัคซีน เจ้าหน้าที่เรือนจำของแคลิฟอร์เนียจะต้องฉีดวัคซีน อัพเดทล่าสุดเกี่ยวกับ COVID-19 อ่านบทความเต็ม »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button