อาหาร (Food)

อนาคตของอุตสาหกรรมร้านขายของชำในโลกหลังโรคระบาด

By Inc. พนักงานวิดีโอ Jenny Du ผู้ร่วมก่อตั้ง Apeel ซึ่งใช้เทคโนโลยีเพื่อทำให้ผักและผลไม้มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นเพื่อลดขยะอาหารอย่างมากและ Zuleyka Strasner ผู้ร่วมก่อตั้ง Zero Grocery ซึ่งจัดหาร้านขายของชำปลอดพลาสติก บริการจัดส่ง หารือว่าการระบาดใหญ่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจของพวกเขาอย่างไร และอนาคตของอุตสาหกรรมจะเป็นอย่างไร 28 ก.ย. 2021

Back to top button