ข่าว (News)

รายการข้อจำกัดโรคตามการแบ่งเขตตามสี

The Center for Covid-19 Situation Administration ตัดสินใจขยายเขตที่มีรหัสสีและข้อจำกัดในการควบคุมโรคที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยกเลิก มาตรการบางอย่างสำหรับจังหวัดที่จัดเป็นโซน “สีแดงเข้ม” ที่มีอัตราการติดเชื้อ COVID- ชั่วโมง. การแก้ไขจะมีผลในวันศุกร์ การแบ่งเขตและข้อจำกัดจะมีผลจนกว่าจะมีประกาศเพิ่มเติม คำสั่งกักตัวอยู่บ้านในกรุงเทพฯ และโซน “แดงเข้ม” อื่นๆ จะอยู่ในช่วง 10 น. ถึง 4.00 น. สั้นกว่าเวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น. ก่อนหน้าหนึ่งชั่วโมง การแบ่งเขตและข้อจำกัด

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button