ข่าว (News)

รพ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ น้ำท่วมหนัก

โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยผ่านเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการ ระบุจำนวนความเสียหายที่ได้รับจากน้ำท่วมฉับพลัน ภาพถ่ายแสดงให้เห็นว่าหอผู้ป่วยของโรงพยาบาล ห้องเก็บยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ เอกสาร คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ชั้น 1 ของโรงพยาบาลยังคงจมอยู่ใต้น้ำโคลนและน้ำท่วม ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ชัยภูมิเป็นหนึ่งในหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งเกิดจากฝนตกหนักที่เกิดจากพายุโซนร้อนเตียนมู่ จากข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเลย ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี ยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลัน โรงพยาบาลบำเหน็จณรงค์ถูกน้ำท่วมอย่างหนักตั้งแต่วันศุกร์ ซึ่งทำให้ชั้นแรกของโรงพยาบาลได้รับความเสียหาย รวมทั้งรถพยาบาลและรถยนต์ที่จอดอยู่หน้าโรงพยาบาล โรงพยาบาลประกาศปิดชั่วคราวในวันอาทิตย์ และได้อพยพผู้ป่วยที่เหลือไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง รพ.บำเหน็จณรงค์ เปิดให้บริจาคเงินค่าซ่อมแซมโรงพยาบาล ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย 3180533625

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button