สุขภาพ (Health)

ไม่มีความเห็นอกเห็นใจตำรวจและพยาบาล Unvaxxed ถูกไล่ออก

(AP Photo/Damian Dovarganes) หากงานของคุณคือปกป้องสาธารณะ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิดก็เป็นส่วนหนึ่ง อ่านบทความเต็ม »

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button