อาหาร (Food)

ระบบจัดส่งที่รวดเร็วสำหรับความมั่นคงด้านอาหารในอนาคต

ถึงบรรณาธิการ — คาดการณ์ว่าประชากรโลกปัจจุบัน 7.8 พันล้านคนจะถึง 10 พันล้านคนภายในปี 2057 (https://www.worldometers.info/world-population/#pastfuture) การเข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาพราคาไม่แพงในอนาคตจะเป็นเรื่องที่ท้าทาย เนื่องจากภาวะทุพโภชนาการส่งผลกระทบต่อคนทั่วโลกถึงหนึ่งในสามแล้ว ภาคการเกษตรในปัจจุบันทำมาหากิน 1.1 พันล้านคนและคิดเป็น 26.7% ของการจ้างงานทั่วโลก (https://data.worldbank.org/indicator/SL.AGR.EMPL.ZS) อย่างไรก็ตาม การพึ่งพาพืชผลจำนวนเล็กน้อยเพื่อการผลิตแคลอรีทางการเกษตร และการสูญเสียที่ดิน ดิน น้ำ และทรัพยากรทางพันธุกรรม รวมกับสภาพอากาศที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงของโรค/แมลงศัตรูพืช เป็นอันตรายต่อความมั่นคงด้านอาหารในอนาคตแล้ว1 การลดลงของผลผลิตพืชหลักทั่วโลกที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (เช่น ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถั่วเหลือง) นั้นเด่นชัดกว่าในภูมิภาคละติจูดต่ำ และส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนา2 ดังที่เห็นได้ชัดจากพืชผลทางการเกษตรในเขตอบอุ่น ระบบเมล็ดพันธุ์ที่แข็งแกร่งซึ่งให้พันธุ์ที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อทดแทนพันธุ์เก่าเป็นแนวทางที่เป็นไปได้ในการปรับการเกษตรให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ3 ที่นี่เราให้ภาพรวมว่าระบบการจัดหาเมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตและการเก็บเกี่ยวแบบใหม่สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นสำหรับเกษตรกรในประเทศกำลังพัฒนาและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นให้กับผู้บริโภคได้อย่างไร ตัวเลือกการเข้าถึง ข้อมูลการสมัครสำหรับลูกค้าชาวญี่ปุ่น เรามีเว็บไซต์เฉพาะสำหรับลูกค้าชาวญี่ปุ่นของเรา กรุณาไปที่ natureasia.com เพื่อสมัครรับวารสารนี้ บทความเช่าหรือซื้อ รับเวลาจำกัดหรือเข้าถึงบทความฉบับเต็มบน ReadCube จาก$8.99 ราคาทั้งหมดเป็นราคาสุทธิ ตัวเลือกการเข้าถึงเพิ่มเติม: เข้าสู่ระบบ เรียนรู้เกี่ยวกับการสมัครสมาชิกสถาบัน รูปที่ 1: การส่งมอบพันธุ์ใหม่อย่างรวดเร็วไปยังทุ่งนาของเกษตรกร และผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้นสู่ตลาด ข้อมูลอ้างอิง1.Ray, DK, Rankutty, N., Mueller, ND, West, PC & Foley, JA Nat คอมมูนิตี้ 3, 1293 (2012). บทความ Google Scholar 2.Rosenzweig, C. et al. Proc. นัท แอ๊ด. วิทย์. สหรัฐอเมริกา 111, 3268–3273 (2014) CAS Article Google Scholar 3.Atlin, GN, Cairns, JE & Das, B. Glob อาหารปลอดภัย. 12, 31–37 (2017). บทความ Google Scholar 4.Watson, A. et al. แนท. พืช 4, 23–29 (2018) บทความ Google Scholar 5.Crossa, J. et al. เทรนด์พืชวิทย์. 22, 961–975 (2017). CAS บทความ Google Scholar 6.Torti, S. et al. แนท. พืช 7, 159–171 (2021) บทความ CAS Google Scholar 7.Varshney, RK et al. เทรนด์ เจเนท https://doi.org/10.1016/j.tig.2021.08.002 (2021) 8.Bohra, A., Chand Jha, U., Godwin, ID & Kumar Varshney, R. Plant Biotechnol จ. 18, 2388–2405 (2020). บทความ Google Scholar 9.Shrestha, P., Vernooy, R. & Chaudhary, P. (eds) ธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชนในเนปาล อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ในโปร Natl Workshop, LI-BIRD/USC Canada Asia/Oxfam/The Development Fund/IFAD/Bioversity International เมื่อวันที่ 14–15 มิถุนายน 2555 ในเมืองโปขระ ประเทศเนปาล (Bioversity International, 2013); https://hdl.handle.net/10568/68933 10.Zhang, W. et al. ธรรมชาติ 537, 671–674 (2016). CAS Article Google Scholar 11.Zhang, F., Chen, X. & Vitousek, P. Nature 497, 33–35 (2013) บทความ CAS Google Scholar 12.Li, C. et al. ความละเอียดพืชไร่ 203, 201–211 (2017). บทความ Google Scholar 13.Denning, G. et al. ป.ล. 27, e1000023 (2009). บทความ Google Scholar 14.Rosegrant, MW, Magalhaes, E., Valmonte-Santos, RA & Mason-D’Croz, D. เอกสารการประเมินความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ (IFPRI, 2015); https://www.ifpri.org/publication/returns-investment-reducing-postharvest-food-losses-and-increasing-agricultural 15.Godfray, HC และคณะ วิทยาศาสตร์ 327, 812–818 (2010) บทความ CAS Google Scholar ดาวน์โหลดเอกสารอ้างอิง รับทราบ ผู้เขียนขอขอบคุณรองรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลีย และอธิบดี ICRISAT ที่สนับสนุนการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติในเมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย เพื่อระดมความคิดในหัวข้อต่างๆ ในบทความ RKV รับทราบการสนับสนุนจากมูลนิธิ Bill & Melinda Gates สำหรับการทำวิจัยเกี่ยวกับระบบการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ผ่านโครงการพืชตระกูลถั่วเขตร้อนที่ ICRISAT ข้อมูลผู้เขียน สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศทางชีววิทยาระบบและพันธุกรรม สถาบันวิจัยพืชนานาชาติสำหรับเขตร้อนกึ่งแห้งแล้ง (ICRISAT), ไฮเดอราบาด อินเดีย Rajeev K. Varshney, Manish Roorkiwal, Rutwik Barmukh, Annapurna Chitikineni & Arvind Kumar State ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพด้านการเกษตร, ศูนย์ Crop and Food Innovation, Food Futures Institute, Murdoch University, Murdoch, Western Australia, Australia Rajeev K. Varshney สถาบันการเกษตรแห่ง UWA, มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลีย, เพิร์ธ, เวสเทิร์นออสเตรเลีย, ออสเตรเลีย Rajeev K. Varshney, Manish Roorkiwal, Wallace Cowling , Janine Croser, David Edwards, Muhammad Farooq, A. Harvey Millar & Kadambot HM Siddique ICAR-Indian Institute of Pulses Research (IIPR), Kanpur, อินเดีย Abhishek Bohra School of Life Sciences and Center for Soybean Research of the State Key Laboratory of Agrobiotechnology , The Chinese University of Hong Kong, Shatin, ฮ่องกง, China Hon-Ming Lam Queensland Alliance for Agriculture and Food นวัตกรรม, The University of Queensland, St Lucia, Queensland, ออสเตรเลีย Lee T. Hickey School of Agriculture and Environment, The University of Western Australia, Crawley, Western Australia, Australia Janine Croser School of Biological Science, The University of Western Australia, Crawley, รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ออสเตรเลีย David Edwards Department of Plant Sciences, College of Agriculture & Marine Sciences, Sultan Qaboos University, Al Khoud, Oman Muhammad Farooq International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), Heroica Veracruz, Mexico José Crossa Molecular Systems Biology (MOSYS) , Department of Functional and Evolutionary Ecology and Vienna Metabolomics Center (VIME), University of Vienna, Vienna, Austria Wolfram Weckwerth ARC Center of Excellence in Plant Energy Biology, School of Molecular Sciences, The University of Western Australia, Crawley, Western Australia, Australia A. Harvey Millar John Innes Centre, Norwich Research Park, Norwich, UK Michael W. Bevan ที่สอดคล้องกัน horการโต้ตอบกับ Rajeev K. Varshney การประกาศจริยธรรม ผลประโยชน์ที่แข่งขันกัน ผู้เขียนประกาศไม่มีผลประโยชน์ที่แข่งขันกัน เกี่ยวกับบทความนี้

Back to top button