ข่าว (News)

กาฬสินธุ์เตรียมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กลุ่มนักเรียน

กาฬสินธุ์เตรียมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้กลุ่มนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป คาดเริ่มฉีดช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้
นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 26/2564 โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ รายงานสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ล่าสุดวันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 26 ราย ส่วนใหญ่พบการแพร่ระบาดในจังหวัด เนื่องจากมีการสัมผัสจากที่อื่น แล้วนำมาแพร่ระบาดในชุมชน ซึ่งทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ดำเนินการตรวจหาเชื้อและตามผู้สัมผัสมาตรวจครบทุกราย ทั้งนี้จังหวัดกาฬสินธุ์รวมติดเชื้อสะสม 7,646 ราย ในจำนวนนี้หายป่วยแล้ว 7,357 ราย กำลังรักษาในโรงพยาบาล 235 ราย และเสียชีวิตสะสม 54 ราย โดยในการประชุมมีนายแพทย์อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายแพทย์พรพัฒน์ ภูนากลม รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์ประมวล ไทยงามศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ กล่าวว่า จากสถานการณ์การติดเชื้อในพื้นที่มีจำนวนลดลงและหายป่วยกลับบ้านมากขึ้น ดังนั้นผู้ป่วยส่วนใหญ่จึงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ จึงได้ขออนุมัติคืนพื้นที่โรงพยาบาลสนามและโรงพยาบาลสนามชุมชนประจำตำบลหรือ CI ในสถานศึกษา เตรียมความพร้อมรองรับการเปิดเทอม ส่วนโรงพยาบาลสนามที่มีอยู่ในแต่ละอำเภอ จะปิดเป็นการชั่วคราว หากมีสถานการณ์แพร่ระบาดสามารถกลับมาเปิดใช้บริการได้อีกทันที

สำหรับแนวทางการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับเด็กนักเรียน ขณะนี้สถานศึกษาในจังหวัดได้แจ้งข้อมูลของจำนวนนักเรียนที่ประสงค์ฉีดวัคซีนมาที่สำนักงานสาธารณสุขแล้ว ซึ่งจะเป็นนักเรียน นักศึกษาอายุ 12 ปีขึ้นไป ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ทั้งนี้จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในการฉีดวัคซีนด้วย พร้อมวางแผนในการฉีดวัคซีนร่วมกับโรงพยาบาลในพื้นที่ คาดว่าน่าจะสามารถเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Back to top button