ข่าว (News)

เจ้าหน้าที่เร่งเปลี่ยนเส้นทางน้ำเข้าอ่าวไทยป้องกันน้ำท่วมเจ้าพระยา

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติของประเทศไทยและกรมชลประทานต่อสู้กับเวลาเพื่อเบี่ยงเบนน้ำปริมาณมหาศาลจากการไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยปล่อยลงสู่อ่าวไทยโดยตรงก่อนกระแสน้ำไหลเข้าสูงสุดที่จุดบรรจบกันของ แม่น้ำปิง วัง ยม น่าน จ.นครสวรรค์ นายสมเกียรติ ประจักษ์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กล่าวว่า วันนี้ (วันพุธ) การไหลของน้ำที่สถานี C2 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ที่แม่น้ำสี่สายมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาจะ ถึงกระแสสูงสุด 2,97 ลูกบาศก์เมตร/วินาทีในอีก 1 หรือ 2 วันข้างหน้า แต่จะไม่เกิน 2,820 ลูกบาศก์/วินาที เขามั่นใจว่าน้ำจะไม่ล้นตลิ่งของแม่น้ำ แต่พื้นที่ลุ่มต่ำอาจถูกน้ำท่วมเพราะจุดสูงสุดอาจถึง 3 500 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เขาตั้งข้อสังเกตว่าการจัดการน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีความสำคัญในการปกป้องอยุธยาและกรุงเทพฯ จากอุทกภัย นอกจากความจำเป็นในการควบคุมระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเองเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำล้น เจ้าหน้าที่ชลประทานจึงได้ลดปริมาณน้ำที่ปล่อยผ่านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เขายังบอกอีกว่าต้องป้องกันไม่ให้น้ำส่วนเกินไหลเข้าสู่จังหวัดลพบุรีโดยเปลี่ยนเส้นทางเข้าคลองระพีพัฒน์ เพื่อบรรเทาความกังวลของชาวกรุงเทพฯ ปทุมธานี และนนทบุรีเกี่ยวกับน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้น นายสมเกียรติกล่าวว่าทั้งสำนักงานและกรมชลประทานกำลังทำงานร่วมกันเพื่อจำกัดปริมาณน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาให้ต่ำกว่า 2,800 ลูกบาศก์เมตร/วินาที และให้เปลี่ยนทิศทางน้ำเข้าสู่อ่าวไทย ทางฝั่งตะวันตกและตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อบรรเทาแรงกดดันต่อแม่น้ำ “เป็นไปได้เพราะกระแสน้ำในอ่าวยังไม่สูง” เขากล่าวเสริมว่าต้องติดตามสถานการณ์เป็นรายชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าแม่น้ำเจ้าพระยาไม่บวมและไม่มีน้ำมากเกินไป จากเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button