ข่าว (News)

5 จังหวัดภาคกลาง รับมือน้ำท่วมแม่น้ำป่าสัก

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ออกประกาศเตือนผู้ว่าราชการจังหวัดภาคกลางของประเทศไทย ได้แก่ ลพบุรี สระบุรี อยุธยา ปทุมธานี และนนทบุรี ให้เตรียมรับมือน้ำท่วมบ้านเรือนตามแม่น้ำป่าสัก กรมชลประทานพบว่าจำเป็นต้องป้องกันน้ำล้นอ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ โดยเพิ่มการปล่อยน้ำส่วนเกินเป็น 99 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หลังจากนั้น กรมคาดการณ์ว่าตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันที่ 1 ตุลาคม ปริมาณน้ำจะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำ 515 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งหมายความว่าจะถึงปริมาณน้ำภายในวันศุกร์ น้ำส่วนเกินที่ระบายออกทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะไหลลงแม่น้ำป่าสักและพื้นที่น้ำท่วมตลอดสองฝั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ที่ไม่มีเขื่อนกั้นน้ำหรือกำแพงน้ำท่วมในอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งอาจประสบระดับน้ำเพิ่มขึ้น 2 – 2.5 เมตร อย่างไรก็ตาม กรมฯ กล่าวว่า พื้นที่นอกวัดสะดือจนถึงจุดที่ป่าสักบรรจบกับแม่น้ำเจ้าพระยาจะไม่ได้รับผลกระทบ ในขณะเดียวกัน สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ได้เผยแพร่ภาพถ่ายดาวเทียมลงวันที่เมื่อวานนี้ ซึ่งแสดงให้เห็นมากกว่า 95,000 เฮกตาร์ของส่วนใหญ่เป็นไร่นาและที่ดินริมแม่น้ำในพิจิตร พิษณุโลก ลพบุรี ชัยนาท เพชรบูรณ์ สุพรรณบุรี อุทัย ธานี สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี และอยุธยาใต้น้ำ GISTDA กล่าวว่าน้ำส่วนใหญ่จะถูกเบี่ยงไปยังพื้นที่กักเก็บน้ำหรือ “แก้มลิง” เช่น ทุ่งเชียงราก ทุ่งบางกำ ทุ่งบางกุ้ง ทุ่งบางบ้าน-บ้านปาน ทุ่งป่าโมก ทุ่ง ปากไห่ ทองเจ้าเจ็ด ทุ่งปอพระยา ทุ่งพระยาบันลือ ทุ่งรังสิต ทุ่งถาวร และพื้นที่ทั้งสองฝั่งคลองชัยนาท-ปากศักดิ์ น้ำจากจังหวัดเพชรบูรณ์จะไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำป่าสักชลสิทธิ์ ยืนยันจากเหตุการณ์น้ำท่วมหนักที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี GISTDA กล่าวว่าการผันน้ำส่วนเกินลงสู่พื้นที่กักเก็บเป็นกลวิธีในการชะลอการไหลของน้ำก่อนที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและทางน้ำธรรมชาติอื่น ๆ ที่ไหลลงสู่อ่าวไทย

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button