ข่าว (News)

ไทยขยายโครงการ “เราชนะ” 7,000 บาท เป็นคนไทย 33.5 ล้านคน

กระทรวงการคลัง แถลงวันนี้ว่า ข้อเสนอใหม่จะเพิ่มจำนวนผู้มีสิทธิได้รับแพ็คเกจบรรเทาทุกข์ “เราชนะ” เป็น 31.5 ล้านบาท ขณะเพิ่มงบเป็น 3 พันล้านบาท ภายใต้โครงการนี้ แต่ละ 33 ผู้รับ 5 ล้านคนจะมี 7 คน เงินบาทเข้าบัญชี “เป่าตัง” แบ่งเป็น 7 งวด งวด 1, บาท. การขยายกำหนดเวลาจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนจะช่วยบรรเทาผลกระทบของ COVID ใหม่ 19 การระบาด. โครงการราวจะนะให้เงินช่วยเหลือ 7,000 บาท แก่บุคคลที่ลงทะเบียนเป็นผู้ได้รับผลกระทบ โดยสถานการณ์ COVID-13 กระทรวงการคลังชี้แจงว่า ขณะนี้โครงการราวจะนาไม่รับผู้สมัครรายใหม่ และงบประมาณเพิ่มเติมอีก 3 พันล้านบาทที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเป็นเงินสนับสนุนโครงการที่ขยายเวลาออกไปอีกเดือนหนึ่ง ครม.เห็นชอบขยายเวลาให้ประชาชนใช้เงินสดจ่ายออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. 19 เป็น มิถุนายน 13 และเพิ่มจำนวนผู้รับเป็น 2.4 ล้านคน จนถึงปัจจุบัน 32 มีผู้เข้าร่วมราว 8 ล้านคน .7 ล้านคนเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 16 8 ล้านคนเป็นผู้ลงทะเบียนใหม่และผู้ที่มีข้อมูลอยู่ในฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน Pao Tang แล้ว และ 2.3 ล้านคนเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือผู้ที่ลงทะเบียนโดยไม่ใช้สมาร์ทโฟน โครงการดังกล่าวส่งผลให้มีการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากกว่า 200 พันล้านบาท ครอบคลุมร้านค้าปลีกที่จดทะเบียนแล้ว 1.3 ล้านแห่ง อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้เตือนประชาชนอย่าใช้เงินช่วยเหลือในทางที่ผิด เช่น การแลกเปลี่ยนเงินอุดหนุนเป็นเงินสด หรือการขึ้นราคาสินค้าอย่างไม่เป็นธรรม กระทรวงการคลังได้ประสานงานกับกระทรวงพาณิชย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามและตรวจสอบกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง หากพบว่าเจ้าของร้านค้าและผู้รับสวัสดิการฝ่าฝืนเงื่อนไข สิทธิพิเศษจะถูกเพิกถอนและอาจถูกดำเนินคดีทางกฎหมาย รัฐบาลขอให้ความร่วมมือโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button