ข่าว (News)

การส่งออกผลไม้ไทยสู่เขตการค้าเสรีเพิ่มขึ้น 107%

กรุงเทพฯ (NNT) – การส่งออกผลไม้ของไทยยังคงเพิ่มขึ้นแม้ว่าเศรษฐกิจโลกที่ซบเซาจาก COVID- การแพร่ระบาด โดยมีคู่ค้าสำคัญคือประเทศที่มีข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) กับราชอาณาจักร ทุเรียน มังคุด ลำไย และมะม่วงของไทยเป็นที่นิยมในประเทศจีน ฮ่องกง และประเทศสมาชิกอาเซียน นายอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า การส่งออกผลไม้ของไทยไปยัง 18 ประเทศที่ มีเอฟทีเอกับประเทศไทยรายงาน 95 เติบโตร้อยละในสองเดือนแรกของ 2021 เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว มูลค่าการค้าทั้งหมดคือ US$99 ล้าน คิดเป็น 94.94 เปอร์เซ็นต์ของการส่งออกผลไม้ทั้งหมดของประเทศ จีน มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฮ่องกง ออสเตรเลีย และชิลี เป็นผู้นำเข้าผลไม้ไทยรายใหญ่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทุเรียนสด มังคุด ลำไย และมะม่วง ผู้ส่งออกไทยสามารถได้รับประโยชน์จากสิทธิพิเศษ FTA ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกผลไม้รายใหญ่อันดับที่ 7 และคาดว่าประเทศจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในระยะยาว นี่เป็นโอกาสสำหรับเกษตรกรและผู้ค้าในการขยายการดำเนินงานการส่งออกโดยเฉพาะในตลาดที่มี FTA กับประเทศอยู่แล้ว เกษตรกรไทยควรรักษามาตรฐานการผลิต ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทางการค้าใหม่ในช่วง COVID-19 สถานการณ์ขณะสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภค สนับสนุนให้ใช้สิทธิพิเศษ FTA เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่ม ผู้รายงานข้อมูลและที่มา : ประพร ประพรกุล ผู้เขียน : ธารินทร์ อังสกุล สำนักข่าวและประชาสัมพันธ์แห่งชาติ : http://thainews.prd.go.th

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button