ข่าว (News)

เตือนภัยน้ำท่วมตามริมฝั่งแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มในกรุงเทพฯ และ 8 จังหวัดภาคกลาง

กทม.และชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี อยุธยา สระบุรี ปทุมธานี และนนทบุรี เตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักตั้งแต่พรุ่งนี้ จนถึงวันที่ 5 ตุลาคม ประกาศเตือนภัยน้ำท่วมวันนี้ (พฤหัสบดี) โดยเลขาธิการคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำเริง แสงภูวงศ์ ในประกาศดังกล่าว เขากล่าวว่าบางส่วนของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกของประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่เดือนกันยายน 30nd ถึง 24 th เนื่องจากอิทธิพลของ ร่องมรสุมเคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคกลาง อัตราน้ำไหลลงเขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท จากแม่น้ำสะแกกรัง จ.อุทัยธานี และแม่น้ำเจ้าพระยา จากนครสวรรค์ ประมาณ 3,200 ลูกบาศก์เมตร/วินาที กรมชลประทานได้รับคำสั่งให้น้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา เฉลี่ย 2,99 ซม./วินาที ควบคู่ไปกับการไหลของน้ำที่ปล่อยออกมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ประมาณระหว่าง 900-1,95 ซม./วินาที กรมทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าทั้งหมด 3,000 -3,900 ซม./วินาที จะไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านสถานีตรวจวัดน้ำในเขตบางไทรของอยุธยา ซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่ระดับปลายน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 1 แห่ง20-2.24 เมตร และจากพระราม VI Dam โดย 2.20-2.80 เมตร ตั้งแต่พรุ่งนี้ ถึง 5 ตุลาคม พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมช่วงนี้ ได้แก่ จังหวัดชัยนาท; เขื่อนนางดำนอกและปอนาง ตำบลนก อำเภอสรรพยา จังหวัดสิงห์บุรี วัดเสือคำและวัดสิงห์ในเขตอินทร์บุรี เมือง และอำเภอพรหมบุรี จังหวัดอ่างทอง วัดไชโย อ.ไชโย และ อ.ป่าโมก จังหวัดลพบุรี; สองฝั่งแม่น้ำป่าสัก อ.พัฒนานิคม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา ตำบลลาดชิด และตำบลท่าดินแดง อำเภอปากไห่ ริมฝั่งแม่น้ำน้อยและคลองบางบาล ทั้ง 2 ฝั่งของแม่น้ำป่าสัก ท่าเรือ เมือง และนครหลวง จังหวัดสระบุรี สองฝั่งแม่น้ำป่าสัก วังม่วง แก่งคอย เมือง เสาไห้ และอำเภอบ้านหมอ จังหวัดปทุมธานีและนนทบุรี พื้นที่ลุ่มใต้ตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา กรุงเทพฯ; ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button