ข่าว (News)

ภัยแล้งถล่มทางตอนเหนือของเคนยา

เขต Garissa และ Wajir ทางเหนือที่แห้งแล้งของเคนยาเผชิญกับภัยแล้งอย่างรุนแรง โดยนักอภิบาลเร่ร่อนเร่ร่อนสูญเสียสต็อกในประเทศจำนวนมาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปริมาณน้ำฝนที่ไม่ดีได้รับการตำหนิ ที่มา: DW News

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button