ข่าว (News)

ไทยเพิ่มส่งออกข้าวเป็น 6 ล้านตันในปีนี้

กรุงเทพฯ (NNT) – กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการเพิ่มการส่งออกข้าวเป็น 6 ล้านตันในปีนี้ มูลค่าประมาณ 150 พันล้านบาท โดยมีอินโดนีเซีย จีน บังกลาเทศ และ อิรักจะเป็นตลาดหลักภายใต้ข้อตกลงระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล (G2G) นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ข้อตกลง G2G และการรณรงค์เพื่อให้ข้าวไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก จะเป็นหัวหอกในความพยายามที่จะเพิ่มปริมาณการส่งออกจาก 5.7 ล้านตันในปีที่แล้ว เขากล่าวว่ากระทรวงกำลังทำงานร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยเพื่อส่งเสริมข้าวไทยภายใต้แคมเปญ “คิดถึงข้าว Think Thailand” พร้อมเสริมว่าประเทศไทยประสบความสำเร็จในการทำให้ข้าวไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้นในแคนาดา เพิ่มการส่งออกไปยังประเทศโดย 21% ถึง 120,21 ตันปีที่แล้ว คุณจุรินทร์กล่าวว่าลักษณะเด่นอย่างหนึ่งของข้าวไทยคือมีปริมาณน้ำตาลต่ำมาก สิ่งนี้จะทำให้เป็นตัวเลือกที่นิยมในหมู่ชาวแคนาดาเนื่องจาก 28% ของประชากรแคนาดามีระดับน้ำตาลในเลือดสูง ผู้รายงานข้อมูลและที่มา : ปภมร อารยสุขสวัสดิ์ ผู้เขียน : ธารินทร์ อังสกุล สำนักข่าวและประชาสัมพันธ์แห่งชาติ : http://thainews.prd.go.th

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button