กีฬา (sport)

กฎหนังสือเดินทางสนามบินเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้เดินทางมาถึงสหภาพยุโรปในการปราบปรามการรักษาความปลอดภัยล่าสุด

บัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยหลายประเทศในยุโรปจะไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นเอกสารการเดินทางอีกต่อไป และส่วนใหญ่จะต้องใช้หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ…

Back to top button