ข่าว (News)

ความร่วมมือเป็นแรงผลักดันให้เอาชีวิตรอดจากโรคระบาด

อาสาสมัครมีบทบาทสำคัญในการรักษาระบบสุขภาพของประเทศไทยให้ทำงานและได้ช่วยชีวิต ดร. ยุพาดี สิริสินสุข ผู้ช่วยเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เธอกล่าวว่าเมื่อการระบาดของ COVID-19 อยู่ที่จุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคมปีนี้ ระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย ใกล้จะพัง ทางการตัดสินใจว่าจะต้องแนะนำรูปแบบใหม่ของการดูแล การแยกบ้านและในชุมชน (HI-CI) อาสาสมัครที่เคยช่วยเหลือผู้คนที่อ่อนแอก่อนหน้านั้น ก็ช่วยปิดช่องว่างในระบบด้วย “ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยบางรายต้องรอการรักษาหลายวัน ดังที่เราเห็นในข่าว บางคนเสียชีวิตในบ้านของพวกเขาเพราะไม่มีใครติดตามอาการของพวกเขา อาสาสมัครเติมเต็มช่องว่างนี้ พวกเขาช่วยติดตามอาการ ให้การสนับสนุนทางอารมณ์ และแม้กระทั่งจัดหาถังออกซิเจนสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง” นพ. ยุพาดียังตระหนักด้วยว่าอาจมีความรู้สึกด้านลบต่อระบบ ในเมื่อไม่ใช่ทุกคนที่จะเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลได้ เธอเชื่อว่าสถานการณ์ดีขึ้นหลังจากที่ประชาชนเริ่มเข้าใจว่าไม่ใช่ระบบที่กีดกันใคร แต่เป็นการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ พวกเขาไม่สามารถรับผู้ป่วยได้อีก นอกจากการให้การรักษา อุปกรณ์ และอาหารแก่ผู้ติดเชื้อแล้ว ดร.ยุพาดี กล่าวว่า อาสาสมัครทางการแพทย์ยังช่วยเหลือผู้ป่วยที่ตกทุกข์ได้ยาก เนื่องจากพวกเขาอยู่ที่บ้านแทนที่จะอยู่ในโรงพยาบาล การโทรศัพท์จากแพทย์มักจะช่วยให้ผู้คนรู้สึกดีขึ้น เธอเชื่อว่าถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับทุกคน แต่ความร่วมมือจากส่วนต่างๆ ของสังคม รวมทั้งอาสาสมัครและหน่วยงานภาครัฐ ล้วนเป็นประโยชน์สูงสุดของทุกคน ดร.ยุพาดี กล่าวว่า อาสาสมัครอีกกลุ่มหนึ่งที่ควรได้รับการยอมรับคือผู้นำชุมชน ซึ่งเปลี่ยนบ้านของตนเองให้กลายเป็นสถานที่กักขัง “ส่วนที่น่าสนใจอีกอย่างคือ อย่างที่ฉันพูดไปก่อนหน้านี้ กรณีของคนที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นและไม่มีที่ไป หัวหน้าชุมชนเหล่านี้พยายามจัดตั้งสถานกักกันในพื้นที่เหล่านั้น ณ จุดนั้น เครือข่ายอาสาสมัคร เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขในกรุงเทพฯ มีบทบาทสำคัญในการดูแลกรณีเหล่านี้”

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button