ข่าว (News)

ชาวบ้านติดแม่น้ำเจ้าพระยา จ.ชัยนาท เตือนระวังน้ำท่วม

กรมชลประทานส่งหนังสือด่วนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทวันนี้ (วันเสาร์) ขอให้เตือนประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาค้ำจุน 20ระดับน้ำสูงขึ้น ซม. เนื่องจากการผันน้ำที่ไหลบ่าเข้าสู่ระบบคลองชลประทานแทนที่จะปล่อยให้น้ำไหลลงแม่น้ำ อธิบดีกรมชลประทาน ชี้แจงว่า การผันน้ำที่ 376 ลูกบาศก์เมตร/วินาที มีความจำเป็น เนื่องจากพื้นที่บริเวณปลายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ น้ำท่วม สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้คนที่นั่นเป็นวงกว้าง เขาย้ำว่าคนเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพื่อปกป้องพวกเขาจากน้ำท่วมมากขึ้น หากปล่อยให้น้ำไหลผ่านเขื่อนมากเกินไป เขาตั้งข้อสังเกตว่ายังมีพื้นที่ต้นน้ำของเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำที่ไหลบ่าไว้ชั่วคราว แต่จะส่งผลให้ระดับน้ำต้นน้ำเขื่อนสูงขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบ 700 ครัวเรือนและที่ดินทำกินในอำเภอเมือง วัดสิงห์ และอำเภอมโนรม อำเภอชัยนาทและอำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี วันนี้การไหลของน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านนครสวรรค์และเขื่อนเจ้าพระยาลดลงเล็กน้อยเหลือ 2,376 ลูกบาศก์เมตรวินาที เช่นเดียวกับการไหลเข้า แม่น้ำสะแกกรังเพิ่มขึ้นเป็น 97 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ในขณะเดียวกัน มีรายงานว่าวัดริมฝั่งแปดแห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถูกน้ำท่วมอย่างหนัก อันเนื่องมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาและน้อยที่ล้น ทำให้พระภิกษุสงฆ์ไม่สามารถรับบิณฑบาตได้ เพื่อบรรเทาสถานการณ์ นำน้ำ ข้าว อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง และสิ่งของจำเป็นอื่นๆ ไปถวายพระสงฆ์ในวัดที่ถูกน้ำท่วม

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button