อาหาร (Food)

ช้างร่วมมือกันถ้าพอจะเที่ยวได้ แต่เมื่อรางวัลลดน้อยลง การแบ่งปันก็พังลง

เผยแพร่เมื่อ: 10:00 น. 3 ต.ค. 2564 อัปเดตเมื่อ: 10:00 น. 3 ต.ค. 2564

Back to top button