ข่าว (News)

พืชชนิดใหม่ที่พบในอุทยานแห่งชาติในจังหวัดระนองของประเทศไทย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีการค้นพบพืชชนิดใหม่ในอุทยานแห่งชาติน้ำตกเงาในจังหวัดระนองทางตอนใต้ของประเทศไทยโดยนักทำสวนชาวไทยสองคน สปีชีส์ใหม่นี้มีชื่อว่า ดอกดาวน่ารัก (“ดารา พิลาส” ในภาษาไทย) โดยมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า ลาเซียนทัส ระนองเจนสิษฐ์ สินบำรุง & นภิรุณ เพื่อเป็นเกียรติแก่ ดร.ทิวัฒน์ นพิรุณ อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ธรรมศาสตร์ มช. และ อรุณ สินบำรุง ผู้เชี่ยวชาญด้านป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ณ สำนักงานเขตอนุรักษ์แห่งที่ 4 จ.สุราษฎร์ธานี ดอกดาวน่ารักอยู่ในวงศ์ Rubiaceae ซึ่งเป็นไม้ดอกที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อกาแฟ แมดเดอร์ หรือตระกูลเบดสตรอว์ ครอบครัวประกอบด้วยต้นไม้บนบก พุ่มไม้ เถาวัลย์ และสมุนไพร ซึ่งมองเห็นได้จากใบที่เรียบง่ายตรงข้ามกับเงื่อนไข interpetiolar และดอกแอกทิโนมอร์ฟิคที่เห็นอกเห็นใจ การค้นพบสายพันธุ์ใหม่นี้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน American Journal of Bioscience เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ที่พบในพื้นที่เฉพาะและอาจเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ ทีมวิจัยจึงกำลังพิจารณาร่วมมือกับกรมและเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นในการขยายพันธุ์โดยใช้เทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button