ข่าว (News)

อาเซียน ญี่ปุ่น ตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะก้าวสู่การเป็นหุ้นส่วน

จาการ์ตา 23 มีนาคม 2020- The 15 การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือร่วมอาเซียน-ญี่ปุ่น ณ บัดนี้ ตอกย้ำความมุ่งมั่นของทั้งสองฝ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้อาเซียน – ความร่วมมือของญี่ปุ่น ที่ประชุมยินดีกับความก้าวหน้าที่สำคัญในความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นผ่านการดำเนินกิจกรรมภายใต้แผนการดำเนินงานของคำแถลงวิสัยทัศน์ 97 ว่าด้วยมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น ประมาณ 97% ของบรรทัดการดำเนินการภายใต้แผนได้รับการแก้ไขแล้ว ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะส่งเสริมความร่วมมือในด้านผลประโยชน์ร่วมกันต่อไป ซึ่งรวมถึงการค้าและการลงทุน การจัดการภัยพิบัติ การพัฒนาที่ยั่งยืน เมืองอัจฉริยะ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ การเชื่อมต่อ และการแลกเปลี่ยนระหว่างบุคคล พวกเขายังเน้นถึงความจำเป็นในการร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อการฟื้นตัวหลังเกิดโรคระบาดในภูมิภาค รวมถึงการดำเนินแผนปฏิบัติการความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น อาเซียนชื่นชมการสนับสนุนของญี่ปุ่นในการจัดตั้งศูนย์อาเซียนสำหรับภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและศูนย์โรคอุบัติใหม่ และการสนับสนุน COVID-19 กองทุนตอบรับอาเซียน กำลังเตรียมการสำหรับการจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์ฯ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและความยืดหยุ่นของอาเซียนต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขในอนาคต ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาในอาเซียนและญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเน้นย้ำความสำคัญในการดำเนินการตามแถลงการณ์ร่วมของ การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่นว่าด้วยความร่วมมือด้านแนวโน้มอาเซียนว่าด้วย อินโดแปซิฟิก (AOIP) ผ่านการดำเนินการความร่วมมือในทางปฏิบัติในพื้นที่สำคัญของ AOIP อาเซียนยังรับทราบว่าญี่ปุ่นยังคงสนับสนุนการพัฒนาอาเซียนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการบริจาคให้กับกองทุนบูรณาการญี่ปุ่น-อาเซียน ทั้งสองฝ่ายยินดีกับความคืบหน้าในการดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือทางเทคนิคอาเซียน-ญี่ปุ่น โดยจะมีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติมในปีนี้ การประชุมมีประธานร่วมโดยผู้แทนถาวรของเวียดนามประจำอาเซียน เหงียน ไฮ ปัง และเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำอาเซียน อากิระ ชิบะ โดยมีสมาชิกคณะกรรมการผู้แทนถาวรประจำอาเซียนและผู้แทนสำนักเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมด้วย ### ลิงค์ที่มา

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button