ข่าว (News)

ขอนแก่นรับวัคซีนโควิดแล้วเกือบ 6.5แสนคน

ชาวขอนแก่นรับวัคซีนป้องกันโควิดแล้วเกือบ 650,000 คน ขณะที่การให้บริการวัคซีนเด็กวันที่ 2 ยังคงคึกคัก
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้การให้บริการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติและวาระของจังหวัด ซึ่งทุกภาคส่วนได้ระดมกำลังกันในการให้บริการวัคซีนตามที่รัฐจัดสรรและวัคซีนทางเลือกอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดขอนแก่น ถึงวันที่ 4 ต.ค.ที่ผ่านมามีผู้เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19แล้วรวม 636,425 คน คิดเป็นร้อยละ 50.66 ของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้คือ 1,256,172 คน ทำให้ขณะนี้ยังคงเหลือประชากรชาวขอนแก่นที่ยังไม่ได้รับวัคซีนรวม 619,747 คน ดังนั้นการเร่งให้บริการวัคซีนในทุกพื้นที่จะต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องต่อไป

วันนี้เป็นวันที่ 2 ต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ผ่านมา ที่ รพ.ศรีนครินทร์ ได้เปิดให้บริการวัคซีนสูตรไขว้ ให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 608 คือกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป กลุ่มผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคและกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุครรภ์ ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป รวมไปถึงกลุ่มประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปที่สามารถเข้ารับบริการฉีดวัคซีนได้ โดยจำกัดการให้บริการวันละ 1,000 คน ขณะเดียวกันยังคงมีรายงานว่า รพ.พล ได้เปิดการให้บริการวัคซีนแบบวอร์คอิน โดยสงวนสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีภูมิลำเนาในเขต อ.พล เป็นลำดับ อย่างไรก็ตามสำหรับการให้บริการวัคซีนกับเด็กๆ ในกลุ่มอายุ 12-18 ปี ที่อยู่ในกลุ่มระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย วันที่ 2 วันนี้ยังคงมีสถานศึกษาทยอยนำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไฟเซอร์ อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ตามยอดของการจัดสรรวัคซีนรอบแรกจากกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งมาให้กับ จ.ขอนแก่น รวมกว่า 47,850 โดส จากจำนวนนักเรียนที่ยินยอมรับวัคซีนทั้งจังหวัดกว่า 90,000 คน ดังนั้นขณะนี้หน่วยบริการวัคซีนทุกแห่งได้เร่งฉีดให้กับกลุ่มอายุดังกล่าวคู่ขนานกับการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั่วไป ทั้งยังคงมีการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วแบบโมบายวัคซีนเคลื่อนที่เข้าฉีดวัคซีนให้กับเด็กๆที่โรงเรียน ตามรอบการออกหน่วยบริการวัคซีนตามแผนงานที่ทางจังหวัดได้กำหนดไว้

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Back to top button