ข่าว (News)

กมธ.วิสามัญ เร่งเดินหน้า ร่าง พ.ร.บ.ทรมานและอุ้มหาย

กมธ.วิสามัญ เร่งเดินหน้า ร่าง พ.ร.บ.ทรมานและอุ้มหาย ให้เป็นไปตามหลักมนุษยธรรมสากล และสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ ให้ทันในสมัยประชุมหน้า
นางสาวศิริภา อินทวิเชียร โฆษกกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหาย กล่าวถึงการประชุมกรรมาธิการฯ ว่า สืบเนื่องจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันพุธที่ 15 กันยายน 2564 ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติป้องป้องกันและปราบปรามการทรมานแลการกระทำให้บุคคลสูญหาย ทั้ง 4 ฉบับ (คณะรัฐมนตรี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา กับคณะ นายสุทัศน์ เงินหมื่น กับคณะ และนายสิระ เจนจาคะ กับคณะ เป็นผู้เสนอ) และมีมติให้ตั้งกรรมาธิการวิสามัญขึ้นเพื่อพิจารณานั้น วันนี้เป็นการประชุมนัดแรก โดยนายสุทัศน์ เงินหมื่น ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมชั่วคราว โดยในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง นายชวลิต วิชยสุทธิ์ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ ในที่ประชุมได้เห็นพ้องต้องกันว่า ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวเป็นร่างกฎหมายที่มีความสำคัญ และเร่งด่วน และเพื่อให้ร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมสากล และสอดคล้องกับอนุสัญญาระหว่างประเทศ ในที่ประชุมจึงได้มีมติเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่ต้องบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานที่ต้องมีบทบาทในการตรวจสอบ รวมถึงครอบครัว และผู้ที่ต้องเผชิญกับกับการกระทำความการทรมานและบังคับให้สูญหายมีส่วนร่วมแสดงความเห็น ในการประชุมครั้งถัดไป พร้อมทั้งได้วางกรอบการทำงานเพื่อให้การพิจารณาดังกล่าวแล้วเสร็จภายในการประชุมสมัยหน้า

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Back to top button