ข่าว (News)

ปปช.ร่วมหารือ ผู้แทนคกก.ตรวจตราแห่งชาติจีน

ปปช.ร่วมหารือ ผู้แทนคกก.ตรวจตราแห่งชาติจีน พร้อมลงลงนาม MoU ระหว่างกัน
นายนิวัติไชย เกษมมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันแหละปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ช.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับและร่วมหารือข้อราชการกับ Ms. Yang Zhao (หยาง จ้าว) ผู้ตรวจตราอาวุโส และคณะผู้แทน จากหน่วยงานคณะกรรมการการตรวจตราแห่งชาติ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (National Commission of Supervision: NCS) ณ ห้องรับรองพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ำ)

ในการหารือข้อราชการครั้งนื้ เลขาธิการฯ ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้แทน NCS โดยแสดงความพร้อมและยินดีให้ความช่วยเหลือในการดำเนินคดีทุจริตระหว่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสององค์กรโดยคุณหยาง จ้าว ได้กล่าวขอบคุณสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ให้ความร่วมมือในการประสานงานคดีทุจริตระหว่างประเทศด้วยดีเสมอมา

ในโอกาสเดียวกันนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้รายงานความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือตามคำร้องขอของฝ่ายจีน เรื่องความร่วมมือทางคดีที่ทั้งสองประเทศให้ความสำคัญ

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการการตรวจตราแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน ได้มีการลงนาม MoU ระหว่างกัน โดยมีสาระสำคัญ เรื่องการประสานงานคดีทุจริตระหว่างประเทศให้มีความเข้มข้นมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันคดีทุจริตมักเป็นคดีที่มีลักษณะข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับหลายประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศของหน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมายจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Back to top button