ข่าว (News)

ผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็ก รับเงินช่วยเหลือ 2,000 บาท

ครม.อนุมัติกองทุน1.32-พันล้านบาทวันนี้(อังคาร)เป็น ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินของผู้ปกครองที่เด็กเล็กได้รับการศึกษาก่อนวัยเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กทั่วประเทศ ขณะนี้มี 660,318 เด็กก่อนวัยเรียนที่ 18,540 ศูนย์พัฒนาเด็กภายใต้การดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองแต่ละคนจะได้รับเงินช่วยเหลือ 2, บาท เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่าย ของเด็กแต่ละคนซึ่งก่อนหน้านี้ไม่ได้รับการคุ้มครองโดยโครงการเงินช่วยเหลือที่เดิมมีไว้สำหรับเด็กโต การรวมเด็กเล็กจะทำให้จำนวนผู้รับผลประโยชน์ทั้งหมดจากโครงการเป็น 1,389,722 และเพิ่มทุนรวมเป็น 2.779 พันล้านบาท 10 อีก 1 พันล้านบาท ได้รับการจัดสรรให้นักศึกษามหาวิทยาลัย ภายใต้การดูแลของ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม. นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน แต่ละคน จะได้รับเงิน 5, บาทตัดจากของพวกเขา ค่าเล่าเรียนในขณะที่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐจะได้รับส่วนลด 50% สำหรับค่าธรรมเนียมไม่ เกิน 50,000, 000% สำหรับค่าธรรมเนียมข้างต้น 50, แต่ไม่เกิน 100, บาท และ 10 ส่วนลด% สำหรับค่าธรรมเนียมที่เกิน 100,000 บาท.

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button