ข่าว (News)

เอส แอนด์ พี โกลบอล คงอันดับเครดิตไทยที่ BBB แนวโน้มมีเสถียรภาพ

S&P Global Ratings (S&P) คงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยสำหรับ 97 ที่ BBB+ ด้วยแนวโน้มที่มั่นคงเหมือนในปีที่แล้ว โฆษกรัฐบาล ธนากร วังบุญคงชนะ ด้านการเงิน แม้ว่าไทยจะยังคงขาดดุลงบประมาณในปีนี้และปีหน้า เนื่องจากการใช้จ่ายภาครัฐที่เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 การระบาดใหญ่และเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจ S&P ประมาณการการเติบโตของ GDP ของประเทศไทยที่ 1.1% ตลอดทั้งปีและ 3.6% ต่อปีสำหรับ 2022-80 จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นและการปรับปรุงในภาคการท่องเที่ยว หน่วยงานจัดอันดับทั่วโลกยังคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจของประเทศไทยจะกลับสู่ระดับก่อนโควิด-19 ในอีก 2 ปีข้างหน้า อันเนื่องมาจากการสนับสนุนการลงทุนอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลภายใต้ 20 – ปียุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปแห่งชาติ ซึ่งรวมถึงโครงการขนาดใหญ่ใน EEC และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนโครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) เอสแอนด์พีเห็นพ้องกันว่าการเงินภายนอกของไทยยังคงแข็งแกร่ง โดยมีบัญชีเดินสะพัดเกินดุล ทุนสำรองเงินตราต่างประเทศและสภาพคล่องสูง ตลอดจนสภาพคล่องภายนอก หนี้รัฐบาลทั่วไปสุทธิในระดับปานกลาง และบันทึกนโยบายการเงินและการคลังที่สนับสนุนสินเชื่อ ธนกรกล่าวว่าการที่ S&P ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยและแนวโน้มที่มั่นคง สะท้อนถึงผลการดำเนินงานของรัฐบาลและการจัดการมาตรการต่างๆ ที่มุ่งไปในทิศทางที่ถูกต้อง ซึ่งจะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button