ข่าว (News)

ศาลแพ่งรับฟ้อง เพิกถอน พ.ร.ก. ชดเชย

ศาลแพ่งไทยรับฟ้องวันนี้ (อังคาร) กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และอีก 5 คน ร่วมกันยื่นฟ้องโดยกลุ่มต่อต้านการจัดตั้งรัฐดล สภาปฏิรูปกฎหมายอินเทอร์เน็ต (iLaw) องค์กรกฎหมายไม่แสวงหาผลกำไร และกลุ่มสตรีนิยมเรียกร้องให้ยกเลิกข้อจำกัดการแสดงออกอย่างเสรีและชดเชย 4.5 ล้านบาท iLaw เป็นตัวแทนโดยยิ่งชีพ อัชชานนท์ ขณะที่กลุ่มรัษฎาดลและกลุ่มสตรีอิสระมี อรรถพล บัวพัฒน์ และชุมพร ตั้งเกลียง เป็นตัวแทนตามลำดับ ในคดีความ โจทก์อ้างว่าถูกตำรวจตั้งข้อหาปราบปราบ “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการประท้วง” เมื่อเดือนมีนาคม 24 เป็นการฝ่าฝืนข้อจำกัดที่กำหนดไว้ในพระราชกำหนด และโต้แย้งว่าข้อจำกัดเหล่านี้กระทบต่อสิทธิตามรัฐธรรมนูญที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก ยิ่งชีพ กล่าวว่า เนื่องด้วยการระบาดของ COVID-19 รัฐสามารถกำหนดข้อจำกัดบางประการเพื่อควบคุมการแพร่กระจาย ของไวรัส แต่ไม่สามารถจำกัดการแสดงออกทางการเมืองอย่างเสรีได้ โดยเสริมว่าสถานที่ชุมนุมมักจะเปิดโล่งและไม่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด นอกจากนี้ เขายังกล่าวอีกว่า เขาต้องการให้ศาลแพ่งเพิกถอนข้อจำกัดย้อนหลัง หมายความว่าทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องกับพระราชกำหนดและประมวลกฎหมายอาญาที่ยื่นต่อผู้ประท้วงจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ ผู้จัดการ iLaw เปิดเผยว่าคดีก่อนหน้านี้ของเขาที่ยื่นต่อศาลแพ่งที่เรียกร้องให้เพิกถอนพระราชกำหนดนั้น ถูกไล่ออกเนื่องจากไม่มีคุณธรรม และเสริมว่าศาลควรพิจารณาถึงความชอบธรรมของพระราชกฤษฎีกาใน การพิจารณา สัญญา เอี๊ยดจงดี ทนายความของกลุ่มกล่าวว่า โจทก์จะขอให้ศาลออกคำสั่งห้ามชั่วคราวเพื่อระงับการบังคับใช้พระราชกฤษฎีกาและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้อง

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button