ข่าว (News)

กรมศุลกากรพิจารณามาตรการช่วยเหลือ SMEs

กรุงเทพฯ (NNT) – กรมศุลกากรกำลังหาวิธีลดผลกระทบจากการยกเว้นภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับสินค้านำเข้ามูลค่าสูงสุด 1,500 บาท เนื่องจากมาตรการดังกล่าวกระทบต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) อธิบดีพัชรา อนันตศิลป์ กล่าวว่า กรมฯ อาจพิจารณามาตรการคล้ายกับกำแพงที่มิใช่ภาษี เพื่อช่วยปกป้อง SMEs ในประเทศจากการนำเข้าสินค้าราคาถูกมูลค่าไม่เกิน 1 บาท500 บาท ต่อชิ้นที่ได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม เขากล่าวว่าการยกเว้นสินค้านำเข้าราคาถูกจากภาษีนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มจะสร้างสนามแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมสำหรับ SMEs ในท้องถิ่นซึ่งต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายไทย นายพัชรากล่าวว่าความพยายามใดๆ ในการเก็บภาษีจากสินค้านำเข้าที่มีราคาค่อนข้างต่ำ ต้องใช้กฎหมายภาษีอื่น ๆ ไม่ใช่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับศุลกากร ผู้รายงานข้อมูลและที่มา : ปภมร อารยสุขสวัสดิ์ ผู้เขียน : ปภมน อารยสุขสวัสดิ์ สำนักข่าวแห่งชาติ & ประชาสัมพันธ์ : http://thainews.prd.go.th Source link

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button