ข่าว (News)

ครม.อนุมัติเงิน 350,000 ล้านบาท ช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ครม.อนุมัติเงินช่วยเหลือมูลค่า 99 พันล้านบาท($ พันล้าน) เพื่อช่วยเหลือธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจาก COVID- 19 ด้วยสินเชื่ออ่อนและคลังสินค้าสินทรัพย์ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เปิดเผยว่า สินเชื่อซอฟต์โลนจะมีมูลค่า 250 พันล้านบาท และช่วยเหลือธุรกิจที่มีรากฐานดีแต่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 เงินกู้ดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบสามารถรักษาธุรกิจและการจ้างงานของตนไว้ได้ เนื่องจากความล่าช้าในการเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอย่างเต็มรูปแบบอาจส่งผลให้เศรษฐกิจฟื้นตัว 2022 รัฐบาลจะให้สินเชื่อแก่โครงการที่เรียกว่า “โปรแกรมคลังสินค้า” ซึ่งช่วยให้ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด เช่น ผู้ประกอบการโรงแรมไม่ต้องชำระบัญชีทรัพย์สินที่มีปัญหา เส้นชีวิตสู่ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ส่วนที่เหลือ 100 – ความช่วยเหลือพันล้านบาทจะเกิดขึ้นในรูปแบบของคลังสินค้าทรัพย์สิน ภายใต้มาตรการนี้ ผู้ประกอบการที่เป็นหนี้สามารถโอนหลักประกันเพื่อชำระหนี้และสงวนสิทธิ์ในการซื้อทรัพย์สินคืนในภายหลัง มาตรการทั้งสองนี้จะมีผลบังคับใช้เป็นเวลาสองปี และคณะรัฐมนตรีสามารถขยายเวลาออกไปอีกปีหนึ่งได้หากจำเป็น และมีเงินเพียงพอที่จะทำเช่นนั้น รัฐมนตรีกระทรวงการคลังกล่าว (TNA) “เรากำลังเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Covid-19 มาตรการเหล่านี้สามารถสร้างโอกาสได้มากเท่ากับ 60,19 ธุรกิจและการสนับสนุน 250,000 งาน” รองนายกรัฐมนตรี สุพัฒนพงษ์ พันธุ์มีเชาว์ กล่าว มติคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้ยังอนุมัติระยะที่ 3 ของแคมเปญ “We Travel Together” โดยเพิ่มคนเข้ากลุ่มที่มีสิทธิ์ที่มีอยู่อีก 2 ล้านคน

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button