ข่าว (News)

ชาวสวนมะม่วงบ่นราคาตกและส่งออกน้อยลง

เจ้าของสวนมะม่วงในจังหวัดพิษณุโลก ทางภาคเหนือของประเทศไทย กำลังขอความช่วยเหลือจากฝ่ายปกครองเพื่อส่งเสริมการขายผลไม้หวาน โดยเฉพาะพันธุ์มะม่วงบาราคูด้า พวกเขาบ่นว่าเนื่องจากการระบาดใหญ่ของ COVID-19 ทั่วโลก มะม่วงของพวกเขาไม่ได้ถูกส่งออกเนื่องจากมีผู้ซื้อน้อยลง และราคาได้ลดลงระหว่าง และ 20 บาท ต่อ กิโล ขึ้นอยู่กับขนาด ส่วนพันธุ์อื่นๆ เขาว่าราคากิโลกรัมละ 2 ถึง 5 บาท ซึ่งไม่ครอบคลุมการลงทุน และต้องจ่ายเงินให้คนเก็บมะม่วงเป็นอย่างน้อย 300 บาทต่อวัน นางอุบลรัตน์ ศิลปกุล เจ้าหน้าที่พาณิชย์จังหวัด กล่าวว่า ได้จัดตั้งทีมส่งเสริมการขายซึ่งประกอบด้วยตัวแทนภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยเจ้าของสวนขายมะม่วงผ่านระบบออนไลน์ ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดกำลังขอความช่วยเหลือจากผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นๆ เพื่อส่งเสริมการขายมะม่วงพิษณุโลก พิษณุโลกเป็นผู้ผลิตมะม่วงบาราคูด้ารายใหญ่ ลิงค์ที่มา

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button