ข่าว (News)

กาฬสินธุ์ทหารเตรียมพร้อมรับมือมวลน้ำแม่น้ำชี

กาฬสินธุ์ทหารระดมยุทโธปกรณ์เตรียมพร้อมรับมือมวลน้ำแม่น้ำชี จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงาน ที่สำนักงานเขื่อนวังยาง
เขื่อนวังยาง อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยพันเอกศรัญธ์ชัย ทิพย์ปัญญา ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนระบายน้ำวังยาง และในพื้นที่ อ.ฆ้องชัย โดยมีนายไมตรี สุวรรณศรี หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 (เขื่อนวังยาง) รายงานสถานการณ์ โดยระดับน้ำบริเวณเขื่อนวังยางล่าสุดอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง

พันเอกศรัญธ์ชัย กล่าวว่าหลังจากได้มีการประเมินสถานการณ์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากมวลน้ำ ที่ไหลมาจาก จ.ชัยภูมิ ลงสู่ลำน้ำชี เข้ามาในพื้นที่ อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ โดยในเบื้องต้นได้มีการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัย บริเวณชุมชนติดลำน้ำชี อ.ฆ้องชัย ที่อาจเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลัน รวมทั้งพื้นที่ทำการเกษตรของประชาชน ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ ที่อาจจะเกิดภาวะน้ำท่วมดังกล่าว กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จึงได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วของหน่วย เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อป้องกันและบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง รวมทั้งลดโอกาสที่จะทำให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ทั้งนี้ จะได้จัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติงาน ที่บริเวณสำนักงานเขื่อนวังยาง เพื่อบูรณาการกับฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการเพื่อเฝ้าระวังภาวะน้ำล้นตลิ่งตลอด 24 ชั่วโมง และคาดว่ามวลน้ำจะมาถึงในอีก 1-2 วันข้างหน้านี้

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Back to top button