ข่าว (News)

'Mix and Match' ของ AstraZeneca จากนั้นจึงเสนอวัคซีนไฟเซอร์

กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยจะขออนุมัติจากคณะอนุกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อโรค ให้กรมควบคุมโรคใช้ AstraZeneca และ Pfizer COVID- ร่วมกัน สูตรวัคซีนสำหรับคนไทย นายแพทย์โอภาส การกวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวในวันนี้ (พฤหัสบดี) ว่า ระบบการปกครองอยู่ในแผนการฉีดวัคซีนของกรมฯ แต่ยังไม่ได้ทดลองใช้ สูตรการฉีดวัคซีนแบบผสมและจับคู่กันแพร่หลายในประเทศไทย โดยการฉีด Sinovac ตามด้วยการให้ยา AstraZeneca แก่ประชาชนทั่วไป และ Pfizer เป็นการฉีดครั้งที่สามสำหรับแพทย์แนวหน้าจำนวนมาก ตามรายงานของกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนในประเทศไทยจนถึงวันที่ 6 ตุลาคม 29,505,554 ได้รับยาครั้งแรกโดยคิดเป็น 50.6% ของประชากรไทย 11,595,916 ปริมาณที่สอง (32.6%) และ 1,554,444 ปริมาณที่สาม (2.3%) กรุงเทพมีอัตราการฉีดวัคซีนสูงสุด โดย 101% ได้รับการฉีดครั้งแรก 54.8% ครั้งที่สอง jabs และ 4.8% jab ที่สามของพวกเขา ในต่างจังหวัด ปทุมธานี 64.3%, 45 4% และ 1.5% สำหรับที่หนึ่งวินาทีและ สาม jabs ตามลำดับ; สมุทรปราการ, 54.3%, 42 7% และ 1.9% เป็น jabs ที่หนึ่ง สอง และสาม; สมุทรสาคร, 67%, 42.8% และ 4.5% สำหรับ jabs ที่หนึ่ง สอง และสาม; นนทบุรี, 51.5%, 41 2% และ 4% สำหรับที่หนึ่งวินาทีและ กระทุ้งที่สาม; และนครปฐม 41.1%, 19.8% และ 1.9% สำหรับ jabs ที่หนึ่ง สอง และสามตามลำดับ ในขณะเดียวกัน สถานการณ์ COVID-20 รายงานศูนย์ข้อมูล 11,200 ใหม่ COVID-21 คดีวันนี้ ได้แก่ ,045 กรณีที่ได้มาในท้องถิ่น 138 ในหมู่นักโทษและ 20 กรณีชาวต่างชาติที่เดินทางมาถึง ,84 ประชาชนหายดีแล้วในวันนี้ และมีผู้เสียชีวิต .

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button