ข่าว (News)

กทม.เตือนน้ำขึ้นแม่น้ำเจ้าพระยา

แจ้งประชาชน 11 ชุมชนริมแม่น้ำในกรุงเทพฯ ที่ตั้งอยู่นอกกำแพงป้องกันน้ำท่วม เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิด ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มขึ้นโดย 069-80ซม. ในอีก 3 วันข้างหน้า นายอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวในวันนี้ (พฤหัสบดี) ว่ามีการระบายน้ำออกเฉลี่ย 3,069 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เขื่อนเจ้าพระยา จ.ชัยนาท ลงแม่น้ำเมื่อเวลา 06.00 น. อย่างไรก็ตาม เขายืนยันว่ากรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ยังคงปลอดภัยจากแม่น้ำที่เพิ่มขึ้น โดยสังเกตได้ว่าระดับน้ำที่วัดที่ปากคลองตลาดยังคงอยู่ที่ 1.24 เมตร ต่ำกว่ายอดกำแพงน้ำท่วม คาดการณ์ว่าน้ำจะขึ้นสูงในเวลา 7.17 คืนนี้ แต่ยังคงต่ำกว่ายอดน้ำท่วม ผนัง ที่ผ่านมา 24 ชั่วโมง กรุงเทพมหานคร มีฝนลดลงปานกลาง โดยมีระดับสูงสุดอยู่ที่ 35.0mm ในอำเภอสายไหม, 18.5 มม. ใน อ.ราชเทวี, 17 .5 มม. ในอำเภอบางคอแหลม และ 17.0 มม. ในอำเภอดินแดง ชาวบ้านในชุมชนริมแม่น้ำ 11 กทม. ทันสถานการณ์น้ำเจ้าพระยา ทางเว็บไซต์กรมระบายน้ำและระบายน้ำ ศาลากลางจังหวัด ตลอด 24 ชม.

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button