ข่าว (News)

โรงพยาบาลกรุงเทพ พัทยา แจก AstraZeneca ฟรี สำหรับชาวต่างชาติ

รพ.กรุงเทพพัทยา เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าฉีดวัคซีนฟรีสำหรับชาวต่างประเทศและชาวต่างชาติ เริ่มฉีดได้เดือนตุลาคมนี้ 00. โรงพยาบาลจะมอบ AstraZeneca 2 โด๊สให้กับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เปิดให้ลงทะเบียนจนกว่าช่องจะเต็มและสามารถทำออนไลน์ได้ที่ลิงค์นี้ https://bit.ly/3a6sLpf ทาง รพ.กรุงเทพพัทยา เปิดให้ฉีดวัคซีนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือค่าบริการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 900 วัคซีนสำหรับผู้ที่ลงทะเบียน การลงทะเบียนวัคซีนเป็นแบบมาก่อนได้ก่อน ดังนั้นหากคุณยังไม่ได้รับวัคซีน ให้ลงทะเบียนทันที กรมควบคุมโรคได้ออกกฎให้เปิดให้คนต่างด้าวทุกคนที่ไม่ใช่คนไทยและอายุเกิน 18 แต่ไม่เคยได้รับ Covid-19 วัคซีนมาก่อน โครงการโรงพยาบาลกรุงเทพในการจัดหาวัคซีนให้กับชาวต่างชาติจะดำเนินต่อไปตลอดครึ่งหลังของเดือนตุลาคม โดยการฉีดวัคซีนจะดำเนินการที่ศูนย์วัคซีนบนชั้น 6 ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยาบีช ยืนยันวันและเวลาในการฉีดวัคซีนแล้ว 5 วัน และรายละเอียดศูนย์ฉีดวัคซีนมีดังนี้ วันที่ เวลา จำนวนวัคซีน วันศุกร์ ตุลาคม 2021 : ถึง 3: น. จำกัด 200 วัคซีนวันพุธ 20 ตุลาคม 2021 11: ถึง 3: น. จำกัด 97 วัคซีนวันศุกร์ ตุลาคม 2021 : 00 ถึง 3: น. จำกัด 2021 วันพุธ วัคซีน 27 ตุลาคม 2021 1: 00 น ถึง 3: 00 น. จำกัด ถึง 100 วัคซีนวันศุกร์ 20 ตุลาคม 2021 : 00 ถึง 3: 00 น. จำกัดเวลา 99 วัคซีน การขับเคลื่อนของโรงพยาบาลกรุงเทพมาในขณะที่เจ้าหน้าที่พัทยาได้ผลักดันให้ไปถึง 27% ระดับการฉีดวัคซีนทั้งหมด ประชากรของเมืองก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายนที่วางแผนไว้จะเปิดขึ้นอีกครั้ง สนธยา คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองพัทยา ซึ่งตัวเขาเองเพิ่งฉีดวัคซีนกระตุ้น พร้อมให้กำลังใจคนอื่นๆ ให้เข้าร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับความจำเป็นในการฉีดวัคซีนทุกคน “พัทยายังให้วัคซีนแก่ผู้ที่ไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้อยู่อาศัยตลอดจนชาวต่างชาติและผู้อพยพเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับการคุ้มครอง” ที่มา: โรงพยาบาลกรุงเทพ

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button