ข่าว (News)

อังกฤษถอดไทยออกจากบัญชีแดง COVID-19 ตั้งแต่วันจันทร์

ผู้ที่ได้รับวัคซีนครบสมบูรณ์ที่เดินทางจากประเทศไทยไปสหราชอาณาจักรในวันจันทร์นี้ จะไม่ต้องเข้ารับการกักกันหลังจากที่ประเทศไทยถูกกำจัดออกจาก COVID-19 Red List เวลา 04.00 น. (เวลาอังกฤษ) ของเดือนตุลาคม ตามที่สถานทูตอังกฤษใน กรุงเทพฯ. อย่างไรก็ตาม มีข้อบังคับที่นักเดินทางที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนจากประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม พวกเขาต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนด้วยวัคซีน Oxford AstraZeneca, AstraZeneca ที่ผลิตในประเทศไทย, Pfizer-BioNTech, Moderna หรือ Janssen ของ Johnson & Johnson อย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง การฉีดวัคซีนยี่ห้อผสมกับวัคซีนทั้งสี่ชนิดนี้ก็เป็นที่ยอมรับเช่นกัน แต่การฉีดวัคซีนแบบผสมกับ Sinovac และ AstraZeneca จะถือว่าไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างสมบูรณ์ ผู้เดินทางต้องจองและชำระเงินสำหรับการทดสอบ COVID วันที่ 2 ก่อนออกเดินทาง โดยจะต้องดำเนินการหลังจากเดินทางมาถึงอังกฤษ และต้องกรอกแบบฟอร์มระบุตำแหน่งผู้โดยสารใน 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางมาถึงสหราชอาณาจักร ผู้โดยสารขาเข้าต้องทำการทดสอบ COVID- 19 ในหรือก่อนวันที่สองในสหราชอาณาจักร หากผู้เดินทางจะอยู่ในสหราชอาณาจักรน้อยกว่าสองวัน พวกเขายังต้องจองและชำระเงินสำหรับการทดสอบวันที่ 2 ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนที่ออกให้โดยหน่วยงานของรัฐ พร้อมชื่อนามสกุล วันเกิด ประเภทวัคซีน และผู้ผลิตวัคซีนระบุไว้อย่างชัดเจนเป็นภาษาอังกฤษ ผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างเต็มที่จะต้องทำการทดสอบ COVID- 19 สามวันก่อนการเดินทางจองและชำระเงิน สำหรับวันที่ 2 และวันที่ 8 COVID-19 การทดสอบระหว่างการเข้าพักและกรอกแบบฟอร์มระบุตำแหน่งผู้โดยสาร 48 ชั่วโมงก่อนเดินทางถึงอังกฤษ ผู้เดินทางดังกล่าวจะถูกกักกันเป็นเวลา 10 วันที่บ้านหรือในสถานที่ที่พวกเขาอยู่หากพวกเขา ต้องการที่จะอยู่อีกต่อไป หากพวกเขาอยู่ในสหราชอาณาจักรน้อยกว่า 10 วัน พวกเขาจะถูกกักกันตามเวลาที่พวกเขาอยู่ที่นั่น . เด็กทุกวัยที่อาศัยอยู่ในสหราชอาณาจักรหรือในประเทศที่มีหลักฐานยืนยันวิธีการฉีดวัคซีน ไม่จำเป็นต้องถูกกักกันเมื่อเดินทางมาถึง หากอายุไม่เกิน 4 ปี ไม่จำเป็นต้องทำการทดสอบการเดินทางใดๆ 5 ถึง 17 เด็กอายุ 5 ปีไม่จำเป็นต้องติด COVID- 19 ทดสอบก่อนเดินทาง แต่ต้องทำการทดสอบวันที่ 2 ในหรือก่อนวันที่สองในประเทศ

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button