สุขภาพ (Health)

สิงคโปร์ขยายการเดินทางปลอดกักกัน จับตา COVID-19 'ความปกติใหม่'

สิงคโปร์ — สิงคโปร์กำลังเปิดพรมแดนไปยังประเทศต่างๆ มากขึ้นสำหรับการเดินทางโดยปลอดการกักกัน ในขณะที่รัฐในเมืองพยายามสร้างสถานะให้เป็นศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศ และเตรียมเข้าถึง “ความปกติใหม่” เพื่อใช้ชีวิตร่วมกับโควิด-19 อ่านเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button