อาหาร (Food)

จีนตบ Meituan ด้วยค่าปรับ 533 ล้านเหรียญสหรัฐหลังสอบสวนผูกขาด

นอกจากนี้ บริษัทส่งอาหารรายใหญ่ของจีนยังได้รับคำสั่งให้คืนเงินฝากจำนวน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงผูกขาด บลูมเบิร์กรายงาน…

Back to top button