ข่าว (News)

รมช.เกษตรลงกาฬสินธุ์ติดตามสถานการณ์น้ำชี

รมช.เกษตรลงกาฬสินธุ์ติดตามสถานการณ์น้ำชีรับฟังปัญหาด้านการเกษตร
ที่วัดลำชีศรีวนาราม ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ นางวันเพ็ญ เศรษฐรักษา ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อเตรียมรับมือกับมวลน้ำจาก จ.ชัยภูมิ

ซึ่งได้ไหลลงมาตามแม่น้ำชี ปัจจุบันอยู่มวลน้ำอยู่ที่ จ.ขอนแก่น และกำลังเข้าสู่ จ.กาฬสินธุ์ และจังหวัดอื่นๆ ก่อนไหลลงสู่แม่น้ำมูลและแม่น้ำโขง พร้อมมอบถุงยังชีพ ข้าวสารอาหารแห้ง เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงไทนาน 9 จากกรมวิชาการเกษตร รับฟังปัญหา และให้กำลังใจประชาชนใน ต.ลำชี อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์

 

 

กล่าวว่า จากการรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำ ซึ่งเกิดจากอิทธิพลของพายุเตี้ยนหมู่ที่ผ่านมา ทำให้มีฝนตกหนักใน จ.ชัยภูมิ และเกิดอุทกภัยขึ้น โดย จ.ชัยภูมิเป็นต้นน้ำของแม่น้ำชี ทำให้มวลน้ำจำนวนมากไหลลงสู่แม่น้ำชี และไหลลงมาที่ จ.ขอนแก่น จนน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ของขอนแก่น และขณะนี้มวลน้ำได้ไหลต่อเนื่อง ปัจจุบันอยู่ที่ อ.โกสุมพิสัย และ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคามแล้ว คาดการณ์ว่ามวลน้ำจะไหลลงมาสู่พื้นที่ จ.กาฬสินธุ์ ในอีก 2-3 วันนี้ อย่างไรก็ตามขอให้พี่น้องเกษตรกร ประชาชนมั่นใจว่าสถานการณ์น้ำปีจะไม่ซ้ำรอยปี 2554 เนื่องจากกระทรวงเกษตรฯ

โดยกรมชลประทาน มีแผนบริหารจัดการน้ำที่ดี และมีพื้นที่รับน้ำแก้มลิง ตลอดจนมาตรการเยียวยาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2564 คือ ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ไร่ แบ่งเป็น ข้าว ไร่ละ 1,340 บาท พืชไร่และพืชผัก ไร่ละ 1,980 บาท ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆ ไร่ละ 4,048 บาท

ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ จ.กาฬสินธุ์ ได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมวลน้ำดังกล่าวโดยมีพนังกั้นน้ำลำชี ความยาวประมาณ 53 กม. เสริมความสูง 80 ซม.ไว้ป้องกันน้ำท่วมได้

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Back to top button