ข่าว (News)

เชียงใหม่ 5 อำเภอปลอดผู้ติดเชื้อโควิด-19

เชียงใหม่เผย กว่า 1,766 หมู่บ้าน ไม่พบผู้ติดโควิด-19 ในหมู่บ้าน มี 5 อำเภอไร้ผู้ติดโควิดทั้งอำเภอ
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ รายงานจำนวน “หมู่บ้านปลอดเชื้อโควิด-19” ว่า จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วยหมู่บ้านทั้งสิ้น 2,056 หมู่บ้าน มีหมู่บ้านที่ปลอดเชื้อโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 1,766 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 85.89 โดยมีข้อมูลสำคัญดังนี้

ขณะนี้อำเภอที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในทุกหมู่บ้าน มี 5 อำเภอ ได้แก่ อ.สะเมิง ดอยเต่า กัลยาณิวัฒนา ฮอด และ อ.แม่วาง คิดเป็นร้อยละ 100ส่วนอำเภอที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านในอัตราร้อยละมากกว่า 90 ถึงไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนหมู่บ้านที่พบผู้ติดเชื้อ มี 9 อำเภอ ได้แก่ อ.สันป่าตอง แม่แจ่ม จอมทอง พร้าว ดอยหล่อ แม่ออน เชียงดาว และ อ.แม่อาย

อำเภอที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านในอัตราร้อยละมากกว่า 80 ถึงไม่เกินร้อยละ 90 มี 7 อำเภอ ได้แก่ อ.อมก๋อย เมืองเชียงใหม่ หางดง แม่แตง เวียงแหง ฝาง และ อ.ดอยสะเก็ด ส่วนอำเภอที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านในอัตราต่ำกว่าร้อยละ 80 มีด้วยกัน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.สันกำแพง แม่ริม อ.สารภี และ อ.สันทราย

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Back to top button