ข่าว (News)

วัดเสียสละโบสถ์และศาลาเพื่อปกป้องสัตว์จากน้ำท่วม

อุโบสถและศาลาวัดไก่เตี้ย ตำบลกระแสง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ได้ดัดแปลงเป็นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับควาย 6 ตัว วัว สัตว์ปีก และสุกร หลังจากบริเวณวัดถูกจมอยู่ใต้ เมตรน้ำท่วม พระมหาไพบูลย์ ฐิตธัมโม เจ้าอาวาสวัด บอกกับผู้สื่อข่าวของ Thai PBS ว่า จำเป็นต้องอพยพสัตว์ทั้งหมดไปยังที่สูง ซึ่งเป็นที่ตั้งของอุโบสถและศาลา เนื่องจากน้ำท่วมท่วมเขื่อนและท่วมบริเวณวัด ฆราวาสบริจาคสัตว์ทั้งหมดให้กับวัดเพื่อให้วัดสามารถมอบให้กับเกษตรกรได้ เจ้าอาวาสยังบอกด้วยว่าเขากำลังมองหาที่ที่ดีกว่าเพื่อเป็นที่พักพิงของสัตว์ทั้งหมด แม้น้ำจะท่วม พระภิกษุในวัดก็ยังออกจากวัดไปรับบิณฑบาตได้ แม้จะสะดวกน้อยกว่าปกติก็ตาม

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button