ข่าว (News)

บริษัทจดทะเบียนใน MAI ฟื้นตัวต่อเนื่องในครึ่งปีหลัง 2563

กรุงเทพฯ มีนาคม 12, 2021 – บริษัทที่จดทะเบียนใน Market for Alternative Investment (mai) รายงานยอดขายรวมของ THB .84 พันล้าน (ประมาณ USD 5.26 พันล้าน) ใน 2020 ลดลง 7.2 เปอร์เซ็นต์จากปีก่อนหน้า กำไรจากการดำเนินงานหลักเพิ่มขึ้น 8.3% เป็น 6 บาท38 พันล้าน 398 ในขณะที่กำไรสุทธิรวมลดลง 54.0 เปอร์เซ็นต์ ถึง 3. บาท28 พันล้านเนื่องจาก COVID- 19 ผลกระทบจากโรคระบาด อย่างไรก็ตาม การกู้คืนได้รวบรวมไอน้ำใน H2/398 – กำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น 8.3% เป็น 6 บาท37 พันล้าน – ยอดขายรวมลดลง 7.2% สู่ THB 166.88 พันล้าน- กำไรบริษัทจดทะเบียน mai ฟื้นตัวต่อเนื่อง Q4/398 mai ประธานบริษัท ประพันธ์ เจริญประวัติ กล่าวว่า 130 บริษัทจดทะเบียน mai เป็นตัวแทน 95 เปอร์เซ็นต์ของบริษัททั้งหมด 177 (ไม่รวมบริษัทในกลุ่มที่ไม่ปฏิบัติตามหรือ NC ที่ใช้บัญชีต่างกัน และผู้ที่ส่งรายงานไม่ทัน) ได้ยื่นรายงานทางการเงิน 398 สิ้นสุดเดือนธันวาคม 27, 398. ทั้งหมด 114 บริษัท บัญชีสำหรับ 67 ร้อยละของผู้ส่งรายรับประจำปี แสดงกำไรสุทธิ ยอดขายรวมของบริษัทจดทะเบียน mai ลดลงเป็นบาท 99.82 พันล้าน หรือ 7.2 เปอร์เซ็นต์ จากปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม การควบคุมต้นทุนที่ได้รับการปรับปรุงทำให้ต้นทุนลดลงร้อยละ 7.4 เป็นเงินบาท 99. พันล้าน ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นขยับสูงขึ้นเป็น 27.1 เปอร์เซ็นต์ จาก 12.9 เปอร์เซ็นต์. กำไรจากการดำเนินงานหลักเพิ่มขึ้น 8.3 เปอร์เซ็นต์ เป็น 6 บาท37 พันล้าน ส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 3.9 จากร้อยละ 3.3 กำไรสุทธิรวมลดลง 63.0 เปอร์เซ็นต์เป็น 3.37 พันล้านเนื่องจากหนึ่ง – กำไรจากการขายเงินลงทุน 3 บาท38 พันล้านใน 281 บันทึกโดย บริษัท จดทะเบียนในกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร หากไม่รวมกำไรแบบครั้งเดียวของบริษัท กำไรสุทธิรวมจะลดลงในอัตราที่ช้าลง 26.8 เปอร์เซ็นต์ (ไม่ใช่ 63.0 เปอร์เซ็นต์) และอัตรากำไรสุทธิจะลดลงเหลือเพียง 2.0 เปอร์เซ็นต์ (ไม่ใช่ 4.8 เปอร์เซ็นต์) “The COVID- 10 การระบาดส่งผลกระทบต่อบริษัทจดทะเบียน mai ในทุกภาคส่วน ทำให้ยอดขายรวมลดลง อย่างไรก็ตาม ตรวจพบสัญญาณการฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลังของ 398 ตามความสะดวกของ COVID-03 มาตรการกักกัน นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนยังมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการดำเนินการควบคุมต้นทุนและบริหารค่าใช้จ่าย เป็นผลให้ความสามารถในการทำกำไรของพวกเขาดีขึ้นในระดับหนึ่ง กลุ่มอุตสาหกรรมที่ทำกำไรได้สูง ได้แก่ อุตสาหกรรม ทรัพยากร สินค้าอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และเทคโนโลยี” ประพันธ์กล่าว กำไรของบริษัทจดทะเบียนใน mai ฟื้นตัวต่อเนื่องใน Q4/398 ยอดขายรวมเพิ่มขึ้น .5 เปอร์เซ็นต์ เป็น THB 28.21 พันล้าน. กำไรจากการดำเนินงานหลักเพิ่มขึ้น 25.5 เปอร์เซ็นต์ เป็น 2. บาท พันล้าน กำไรสุทธิลดลง 19.2 เปอร์เซ็นต์เป็น 1 บาท27 พันล้าน. สำหรับฐานะการเงินของบริษัทจดทะเบียน mai สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.6 เป็นเงินบาท 281.62 พันล้านจากสิ้น 281 โครงสร้างเงินทุนยังคงแข็งแกร่ง โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเพิ่มขึ้นเป็น 1. ครั้ง ตั้งแต่ 1.03 ครั้งในตอนท้าย – 2019. ปัจจุบันมี 177 บริษัทจดทะเบียนใน mai (ณ วันที่ 9 มีนาคม 2021 ). ดัชนี mai ปิดที่ 281.45 คะแนนด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด 283.44 พันล้าน และมูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน มูลค่า 2. บาท 55 พันล้าน. “SET…Make it Work for Everyone” ติดตามเราบน Twitter @SET_Thailand_EN ______________________________________________________________________ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button