ข่าว (News)

ธปท. เตือนอย่าใช้ Stablecoins สกุลเงินบาทอย่างผิดกฎหมาย

นาย พฤฒิพงศ์ ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการกลุ่มกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า การพัฒนาล่าสุดพบว่าภาคเอกชนพยายามสร้าง cryptocurrencies โดยใช้สินทรัพย์อ้างอิงหรือสกุลเงิน fiat เป็นจุดยึดเพื่อลดความผันผวนของราคา cryptocurrencies ดังกล่าวเรียกว่า stablecoins ไม่นานมานี้ มีการสร้าง Stablecoin รูปแบบใหม่ที่ใช้สัญญาอัจฉริยะแบบอัลกอริธึมที่สร้างขึ้นเพื่อจำลองราคาและการเคลื่อนไหวของสกุลเงินต่างๆ ธปท. สังเกตเห็นว่า THT มีเสถียรภาพใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นในต่างประเทศบนแพลตฟอร์ม Terra กิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ THT ถือว่าผิดกฎหมาย เนื่องจากการสร้าง การออก การใช้หรือการหมุนเวียนของวัสดุหรือโทเค็นเพื่อเงินถือเป็นการละเมิดมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติสกุลเงิน 1958 นาย พฤติพงศ์ ศรีมาจันทร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการกลุ่มกฎหมาย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ธปท. หน่วย THT หนึ่งหน่วยคิดเป็นเงินหนึ่งบาท แม้ว่าในปัจจุบัน THT จะไม่ได้ใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน แต่ก็อาจทำให้เกิดการกระจายตัวของระบบสกุลเงินไทยได้ หาก THT หรือ Stablecoin อื่นๆ ที่คล้ายกันเข้ามาแทนที่ ทดแทน หรือแข่งขันกับเงินบาทที่ออกโดย ธปท. ในที่สุดสิ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนทั่วไปต่อความมั่นคงของระบบสกุลเงินของประเทศ ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมด ดังนั้น กิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ THT ถือว่าผิดกฎหมาย เนื่องจากการสร้าง การออก การใช้หรือการหมุนเวียนของวัสดุหรือโทเค็นเพื่อเงินถือเป็นการละเมิดมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติสกุลเงิน 1958. ประชาชนทั่วไปควรใช้ความระมัดระวังและละเว้นจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ THT เนื่องจากไม่มีการรับรองหรือการคุ้มครองทางกฎหมาย และผู้ใช้อาจเสี่ยงต่อการถูกโจรกรรมทางไซเบอร์และการฟอกเงิน

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button