ข่าว (News)

มหาสารคามติดตามสถานการณ์น้ำแก้ปัญหาอุทกภัย

จังหวัดมหาสารคาม ประชุมคณะทำงานด้านการติดตามสถานการณ์น้ำและการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วย นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานด้านการติดตามสถานการณ์น้ำและการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย พ.ศ.2564 เพื่อติดตามสรุปข้อสั่งการจากการประชุม เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 พร้อมรับฟังรายงานสถานการณ์น้ำจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจังหวัดมหาสารคามมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จำนวน 4 อำเภอ ได้แก่ 1.) อำเภอโกสุมพิสัย ได้รับผลกระทบจำนวน 10 ตำบล 49 หมู่บ้าน 2,420 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ 22,024 ไร่ พื้นที่ถูกตัดขาด 11 เส้นทาง 4 ตำบล 14 โดยเฉพาะถนนทางหลวงหมายเลข 2391 (บ้านเขื่อน-กู่ทอง) เนื่องจากต้องเร่งกั้นผนังกั้นน้ำ (2.) อำเภอกันทรวิชัย ได้รับผลกระทบจำนวน 4 ตำบล 22 หมู่บ้าน 178 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ แบ่งเป็นที่นา 6,642 ไร่ พื้นที่พืชไร่ 78 ไร่ (3.) อำเภอเมืองมหาสารคาม ได้รับผลกระทบจำนวน 4 ตำบล 14 หมู่บ้าน 22 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ 611ไร่ และ (4.) อำเภอเชียงยืน ได้รับผลกระทบจำนวน 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ อยู่ระหว่างการสำรวจเพิ่มเติม พื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับผลกระทบกว่า 1,000 ไร่ โดยแนวโน้มของสถานการณ์น้ำจากการสำรวจ พบว่า ในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัย ยังมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดการณ์ว่ามวลน้ำจาก อำเภอโกสุมพิสัย จะไหลเข้าสู่อำเภอกันทรวิชัย ใน 1-2 วันนี้

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำในที่ประชุมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือประชานที่ได้รับความเดือดร้อน โดยเฉพาะประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมการประมงริมน้ำชี ให้เร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเกษตรกรนำปลาที่เลี้ยงในกระชังขึ้นจากน้ำ จำหน่ายก่อน เพื่อลดความเสี่ยงที่จะสูญเสียเพราะเกรงว่าจะมีมวลน้ำขนาดใหญ่มาอีกรอบ ส่วนการสัญจรได้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาเรือให้กับหมู่บ้านที่น้ำท่วมเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน พร้อมเน้นย้ำไปยังอำเภอในเรื่องการบริหารจัดการศูนย์พักพิงแต่ละศูนย์ ให้ทำการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างทั่วถึง

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Back to top button