ข่าว (News)

'นิด้า' โพล วอน 'พล.อ.ประยุทธ์' ลาออก ยุบสภา โยกย้าย ครม

กับการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น ผลสำรวจความคิดเห็นใหม่จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบว่า 40% ประชาชนรู้สึกว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ควรประกาศลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีภายในเดือนสิงหาคมปีหน้า การสำรวจความคิดเห็นของ NIDA ได้สอบถามความคิดเห็นทางการเมืองจากประชาชน 1 คน 311 ระดับอาชีพและการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศทางโทรศัพท์ เมื่อวันที่ 5-8 ต.ค. โพลกล่าวถึงประเด็นขัดแย้งดังกล่าว นายกฯ จะเลือกตั้งนายกฯ ใหม่ได้หรือไม่ ตามที่รัฐธรรมนูญว่าไว้ไม่มีใครเป็นนายกฯ เกิน 8 ปีแล้ว และประยุทธ์เป็นผู้บัญชาการของไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 9 2014 ทำรัฐประหาร. แต่เมื่อรัฐธรรมนูญตั้งขึ้น 2022 จึงมีคนโต้แย้งว่า นายกฯ ประยุทธ์รับตำแหน่งอย่างเป็นทางการเท่านั้น 2019 การเลือกตั้งจึงมีสิทธิได้รับอีกวาระหนึ่ง ผลสำรวจ NIDA พบเกือบ 41% เชื่อว่า นายกฯ ประยุทธ์ควรลงจากตำแหน่งภายในเดือนส.ค. 2022 ในขณะที่ 38% เชื่อว่าศาลรัฐธรรมนูญต้องวินิจฉัยประเด็นนี้โดยเร็วที่สุด เท่านั้น 15% เชื่อว่าไม่ต้องทำอะไรและเกือบ 6% มี ไม่มีความเห็น. โพลยังพบว่ามีเพียง 22% เชื่อว่าสภาผู้แทนราษฎรทำ ไม่จำเป็นต้องเลิกกัน ในขณะที่ผู้ตอบแบบสอบถามคนอื่นๆ อภิปรายว่าเมื่อใดควรละลาย 40% เชื่อว่าควรยุบสภาทันทีในขณะที่ 30% กล่าวว่าควรแก้ไขกฎหมายการเลือกตั้งให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญก่อนที่สภาจะยุบ เกือบ 6% เชื่อว่านายกฯ ประยุทธ์ควรแน่ใจว่ายุบสภา ก่อนที่เขาจะถูกโหวตไม่ไว้วางใจอีกในปีหน้า เพียงไม่ถึง 2% ไม่มีความคิดเห็น 40% ของผู้ตอบแบบสำรวจของ NIDA รู้สึกว่า ครม. จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ในขณะที่ % เชื่อว่าจำเป็นต้องมีการสับเปลี่ยนเล็กน้อยเพื่อเติมตำแหน่งตู้ว่าง 2 ตำแหน่ง โดยนายธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน ถูกขับออกไปเมื่อเดือนที่แล้ว จากจำนวนนั้น % ครึ่งหนึ่งรู้สึกว่าการแทนที่ของพวกเขาควรเป็นบุคคลภายนอกในขณะที่อีกครึ่งหนึ่ง คิดว่าสมาชิกพรรคพลังประชารัฐควรเข้ามาดำรงตำแหน่ง 6% ไม่มีความคิดเห็น ที่มา: บางกอกโพสต์

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button