สุขภาพ (Health)

จำนวนคนทั่วโลกที่รายงานความทุกข์จากความวิตกกังวลและภาวะซึมเศร้าเพิ่มขึ้นมากกว่าหนึ่งในสี่ในช่วงการระบาดใหญ่ของ covid-19

ผลการศึกษาระดับโลกที่ตีพิมพ์ในนิตยสาร Lancet ระบุว่า ความผิดปกติทางจิตที่เกี่ยวข้องกับการระบาดของ covid-19 เพิ่มขึ้นอย่างมาก …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button