ข่าว (News)

นายกฯ ประชุมบอร์ดบีโอไอ ย้ำทุกฝ่ายร่วมมือกัน

นายกฯ ประชุมบอร์ดบีโอไอ ย้ำทุกฝ่ายร่วมมือกันทำงานมุ่งสู่เป้าหมาย “พลิกโฉมประเทศ” ให้ไทยมีความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจมากขึ้น
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 4/2564 (ผ่านระบบ Video Conference) โดยมี นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าร่วมการประชุมด้วย โดยนายกรัฐมนตรี ย้ำทุกฝ่ายร่วมมือกัน “พลิกโฉมประเทศไทย” ทั้งการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจไทย

รวมทั้งเร่งดำเนินการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ตามวางเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2065 มอบหมายให้ BOI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลที่นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อยแถลง ในงาน Global Compact Network Thailand – (GCNT) Forum 2021

ภายใต้หัวข้อ “บทบาทผู้นำ มุ่งสู่การลงมือแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Leadership for Climate Actions)” พลิกโฉมประเทศ ตามวางเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2065 โดยให้ทุกหน่วยงานบูรการณ์การสอดประสานแผนงาน แผนคน และแผนงบประมาณ และกำหนดแผนงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ตามลำดับความเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมายที่

ในที่ประชุม นายกรัฐมนตรี ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ของประเทศไทยมีทั้ง 1.0, 2.0, 3.0 จึงต้องทำให้ 3.0 ไปสู่ 4.0 ให้ได้โดยเร็วก่อนและอนาคตขยายไปสู่ 4.0+ ขณะเดียวกัน? ก็พัฒนากลุ่ม 1.0 ขึ้นไปสู่ 2.0 และพัฒนายกดับเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยระหว่างนี้ก็ต้องดำเนินการดูแลในกลุ่ม 2.0 และ 3.0 เพื่อรักษาสภาพอุตสาหกรรมที่มีอยู่ให้สามารถขับเคลื่อนได้ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศและการยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันคนตกงานและปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต

นายกรัฐมนตรี ยังเสนอแนะถึงการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ SMEs ในกิจการโรงแรมโดยมอบหมาย BOI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรมที่กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการอยู่ เพื่อสนับสนุนให้กิจการโรงแรมที่ยังดำเนินการไม่ถูกต้อง เข้าสู่ระบบให้ถูกต้องเพื่อจะได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์

และการช่วยเหลือจากภาครัฐ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่ม Startup ด้วยเพราะเป็นอีกหนึ่งกลุ่มสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่ มาตรการส่งเสริมการลงทุน นอกจากสิทธิประโยชน์ด้านภาษีแล้ว ควรมีมาตรการใหม่ ๆ ที่น่าสนใจในการดึงดูดนักลงทุนด้วย เช่น เรื่องของการใช้ที่ดิน หรือมาตรการเสริมอื่น ๆ เพื่อเป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุน โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC รวมทั้งพื้นที่อื่นควบคู่ไปด้วยทั้งในกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมเดิม และอุตสาหกรรมสมัยใหม่ เป็นต้น

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

Back to top button