ข่าว (News)

BREAKING: ผู้ที่ได้รับวัคซีนจาก 10 ประเทศ ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศโดยไม่ต้องกักกัน เริ่ม 1 พฤศจิกายน

เริ่มวันที่ 1 พฤศจิกายน ผู้เดินทางที่ได้รับวัคซีนจากประเทศ 10 รวมถึงสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร จะสามารถเข้าประเทศไทยได้โดยไม่ต้องกักกัน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศคืนนี้ ผู้เดินทางจะต้องแสดงหลักฐานว่าตนเองได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และจะต้องตรวจไวรัสเป็นลบก่อนออกเดินทาง และเมื่อมาถึง นี่คือเรื่องราวที่กำลังพัฒนา

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button