ข่าว (News)

ชาเซีย บาทูล: ผู้หญิงที่เป็นโรคโปลิโอใช้ศิลปะเพื่อสร้างพลังให้ผู้อื่น

ชาเซีย บาทูล ยังคงปราศจากโรคโปลิโอ และพยายามส่งเสริมสิทธิสตรีและคนพิการในภูมิภาคบาโลจิสถานของปากีสถาน ที่มา: DW News

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button