ข่าว (News)

ข่าวไทยวันนี้ | ภาษีต่างชาติทักษะสูงลด โควิดเพิ่ม | 11 ตุลาคม

รัฐบาลไทยกำลังพิจารณาลดอัตราภาษีเงินได้สำหรับแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูง ในขณะเดียวกัน สมาคมแพทย์ชนบทกำลังตั้งคำถามเกี่ยวกับตัวเลข Covid อย่างเป็นทางการของประเทศไทย โดยอ้างว่าจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ในแต่ละวันกำลังเพิ่มขึ้น ไม่ใช่ลดลง

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button