ข่าว (News)

สธ.เร่งคุมคลัสเตอร์โควิด-19 ตลาดนัดเมืองเชียงใหม่

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไทยได้พยายามติดตาม คนจาก 5 จังหวัดที่แตกต่างกันที่อาจได้รับเชื้อ COVID-19 ระหว่างเยี่ยมชมตลาดเมืองใหม่ในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ซึ่ง 265 ผู้คนซึ่งส่วนใหญ่เป็นพ่อค้าและคนงาน พบว่ามีการติดเชื้อ The Center for COVID-19 สถานการณ์ ฝ่ายบริหาร (CCSA) ผู้ช่วยโฆษก ดร.อภิมัย ศรีรังสรรค์ กล่าววันนี้ (จันทร์) ว่า กลุ่มตลาดเมืองใหม่ และ ส.ต่อเก่า ซึ่งใน 87 ผู้ติดเชื้อจนถึงขณะนี้ ยังคงแพร่ระบาดต่อเนื่องส่งผลให้มีคลัสเตอร์เพิ่มขึ้นอีก 6 คลัสเตอร์ กระทบอีกราย 95 จนถึงปัจจุบัน . ขณะที่โรคแพร่ระบาดในตระกูลของผู้ติดเชื้อจากตลาดสดทั้งสองแห่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้พยายามค้นหาที่อยู่ของผู้ค้าสิบรายจากกรุงเทพฯ ลำปาง ปทุมธานี กาญจนบุรี และระยอง เพื่อเตือนพวกเขาถึงความเสี่ยงและความเป็นไปได้ที่พวกเขา อาจแพร่เชื้อสู่ครอบครัวและผู้อื่นโดยไม่รู้ตัว นอกจากกลุ่มตลาดแล้ว เธอเปิดเผยว่ามีรายงานการติดเชื้อในกลุ่มร้านอาหาร โรงเรียน โรงงาน และงานศพบางแห่งด้วย ผู้ติดเชื้อใน 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 2 ราย185 บันทึกผู้ป่วยในอดีต ชั่วโมง คิดเป็น 22% ของวันนี้ 10,035 ติดเชื้อรายใหม่ทั่วประเทศ แซง 2 กทม.99 กรณีหรือ % ของคดีทั่วประเทศ เธอมองว่าอัตราการติดเชื้อ ผู้เสียชีวิต และผู้ป่วยรุนแรงในจังหวัดภาคใต้มีอัตราสูง เนื่องมาจากอัตราการฉีดวัคซีนที่ต่ำที่นั่น เท่านั้น 10.9% ของประชากรในจังหวัดเหล่านั้นมี ได้รับวัคซีนเข็มแรก 45.3% ในยะลา, 45.6% ในสงขลา และน้อยกว่า 24% ในปัตตานีและนราธิวาส ดร.อภิษมัย กล่าวว่า เดือนนี้ 50% ของคนที่นั่น ต้องฉีดวัคซีนเพิ่มว่า 265,481 วัคซีนเพิ่มเติมถูกส่งไปยัง สี่จังหวัดเมื่อวาน CCSA รายงาน ,590 การกู้คืน 60 เสียชีวิตเพิ่ม 2,969 กรณีรุนแรง รวมทั้ง 590 ที่ต้องการเครื่องช่วยหายใจ

  • Trang chủ
  • กีฬา (sport)
  • ข่าว (News)
  • ความบันเทิง (entertainment)
  • ดนตรี (Music)
  • สุขภาพ (Health)
  • อาหาร (Food)
  • Back to top button